Bezprawnie pozbawił wolności kobietę w 1981 r. - usłyszał zarzuty

Anna W., działaczka NSZZ "Solidarność", przepisała na maszynie ulotkę rozpoczynającą się słowami "Częstochowianie Rodacy". 29 grudnia 1981 r. komunistyczny sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie skazał kobietę na 1,5 roku więzienia. Za ten czyn Włodzimierz C. usłyszał niedawno zarzuty.

Autorstwa J. Żołnierkiewicz - http://www.solidarnosc.gov.pl/index.php?document=48, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3071254

W regionie częstochowskim w stanie wojennym internowano 196 osób, a 55 stanęło przed sądami. W całej Polsce internowano prawie 10 tys. ludzi z opozycji demokratycznej. Odpowiedzialnych za to sędziów, prokuratorów i byłych komendantów wojewódzkich milicji ściga pion śledczy IPN.

W akcie oskarżenia Włodzimierzowi C. zarzucono, że 29 grudnia 1981 r. w Częstochowie, (był wówczas sędzią częstochowskiego Sądu Okręgowego) bezprawnie pozbawił wolności Annę W., przypisując jej popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. (Zgodnie z art. 46 ust. 1: "kto będąc członkiem stowarzyszenia, związku zawodowego bądź organizacji, której działalność została zawieszona - nie zrezygnował z działalności w niej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). 

"Częstochowianie Rodacy!"

"Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach pozwoliło na przyjęcie, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie stanu wojennego nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle przepisów prawa PRL. Przepisanie ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej"

- podkreśla prokurator Michał Skwara, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, który 29 września br. skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Prokurator Skwara prowadził w przeszłości m.in. śledztwo w sprawie zamachu na Jana Pawła II.Teraz jego zdaniem sporządzenie przez Annę W. ulotki zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło wyłącznie wyraz sprzeciwu kobiety wobec sytuacji panującej w kraju w okresie stanu wojennego.

"Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie wydanie wyroku skazującego ją na karę pozbawienia wolności, to akty bezprawia i represji"

- dodaje prokurator Michał Skwara.

Warto dodać, że oskarżony Włodzimierz C. do 1999 r. był sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie. Obecnie jest sędzią w stanie spoczynku.

IPN ściga komunistycznych prokuratorów i sędziów

Podstawą internowania w PRL był dekret z 12 grudnia 1981 r. o wprowadzeniu stanu wojennego. Na jego mocy obywatele, w stosunku do których „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom lub obronności państwa mogą być internowani na czas obwiązywania stanu wojennego w ośrodkach odosobnienia”. Decyzję o internowaniu podejmowali komendanci wojewódzcy MO. 

Pion śledczy IPN ściga prokuratorów, sędziów i byłych komendantów wojewódzkich milicji, którzy internowali działaczy opozycji. Prokuratorzy są w stanie wykazać w sądzie, że decyzje o internowaniu (szczególnie podejmowane na początku stanu wojennego) były bezprawne. 

 Źródło: niezalezna.pl

 

Agnieszka Kołodziejczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo