Minister Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych. Zostanie przekazana do MSZ Niemiec

Szef MSZ podpisał dziś notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. – Uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno zawierać m.in. wypłacenie przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu podał Zbigniew Rau.

Zbigniew Rau
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

– Nota dyplomatyczna którą właśnie parafowałem zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Nota wyraża przekonanie, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego, ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945

– mówił minister.

"Uregulowanie to winno zawierać: wypłacenie przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu tą agresją i okupacją, zrekompensowanie ofiarom tejże agresji i okupacji oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, systemowe rozwiązanie kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów, zwrócenie zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych, uregulowanie należności wynikającej z rabunkowej działalności kas kredytowych Rzesz, zapewnienie pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej rzeczy niemieckiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne rzeczy niemieckiej, pełne i systemowe uregulowanie statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem strony polskiej, przede wszystkim dotyczącym kwestii nauczania języka ojczystego, zapewnienie właściwej współpracy w zakresie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej oraz podjęcie przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków - szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych w Polsce i Polakom

podał minister Rau.

"Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy" - powiedział Zbigniew Rau.

Chcę skorzystać z tej okazji, żeby wyrazić wdzięczność i uznanie dla zespołu parlamentarnego i grupy ekspertów kierowanego przez pana posła Arkadiusza Mularczyka, pracy która trwała ponad 5 lat, pracy na owoce której czekały pokolenia Polaków od czasu wojny

– podkreślił minister.

Rau wyraził także wdzięczność wiceministrowi spraw zagranicznych Piotrowi Wawrzykowi, sekretarzowi stanu w MSZ za "sprawną koordynację prac zmierzających do przedstawienia noty" dyplomatycznej do Niemiec.

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Polska

Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo