Ciekawostki turystyczne: Opatowiec - najmniejsze miasto w Polsce

Opatowiec to najmniejsze miasto w Polsce (336 mieszkańców w 2021 roku) położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. Prawa miejskie posiadał w latach 1271–1869. Był miastem benedyktynów tynieckich w województwie sandomierskim w ostatniej ćwierci XVI wieku.

Kościół św. Jakuba w Opatowcu
Jakub Hałun; creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0

Opatowiec położony jest na Ponidziu, na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się na lewym brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Dunajca. Miasto położone jest ok. 10 km na południowy zachód od Nowego Korczyna, 18 km na wschód od Kazimierzy Wielkiej i ok. 65 km na południe od Kielc. U ujścia Dunajca do Wisły pływa prom łączący Opatowiec z Ujściem Jezuickim. 

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie.

Opatowiec położony był na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską i w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi handlu. W 1341 r. król Kazimierz Wielki nadał miastu prawo do jarmarku. Opatowiec miał za panowania Kazimierza 1270 mieszkańców. W 1411 r. Władysław Jagiełło uwolnił mieszczan od podwód. W 1468 r. Kazimierz Jagiellończyk rozszerzył swobody miejskie, a w 1470 r. nadał Opatowcowi drugi jarmark. W 1474 r. odbył się tu zjazd szlachty małopolskiej dla ogłoszenia pospolitego ruszenia, na wypadek wojny z Maciejem węgierskim. W tym samym roku król przyjął w Opatowcu posłów weneckich oraz wysłanników perskiego szacha, w sprawie wojny z Turkami.

Z miasta tego pochodził Marek z Opatowca – poeta i wykładowca Akademii Krakowskiej. W 1579 r. znajdowało się tu 55 warsztatów mistrzowskich. W mieście pracowały 4 młyny. W 1639 r. król Władysław IV nadał Opatowcowi prawo do kolejnych 4 jarmarków.

Miasto podupadło w XVII w. po najeździe szwedzkim. Zniszczony przez Szwedów Opatowiec w 1673 r. miał zaledwie 241 mieszkańców. W 1772 r., kiedy po I rozbiorze Polski opactwo w Tyńcu znalazło się w zaborze austriackim, Opatowiec przeszedł na własność rządu. 

W 1869 r. Opatowiec utracił prawa miejskie. 2019 r. Opatowiec odzyskał prawa miejskie, stając się z 338 mieszkańcami najmniejszym miastem Polski.

Zabytki:
Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła wzniesiony pod koniec XV w. W pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym,  figury z XVIII wieku na przykościelnym cmentarzu, cmentarz wojenny z I wojny światowej.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Opatowiec - najmniejsze miasto w Polsce

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo