Założyciele KOR-u odznaczeni. Premier: „To było jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u”

- Dzięki ich odwadze i poświęceniu, represjonowani robotnicy z Radomia, Ursusa i Płocka oraz ich rodziny, mogli uzyskać pomoc prawną i finansową. KOR był jednym z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u, a także organizacyjną i intelektualną podstawą późniejszego NSZZ "Solidarność” - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Premier przypomniał w swoich mediach społecznościowych, że "dzisiaj w Belwederze, w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego jego założycieli i działaczy: Antoniego Macierewicza, Mirosława Chojeckiego i Piotra Naimskiego"

- Dzięki ich odwadze i poświęceniu, represjonowani robotnicy z Radomia, Ursusa i Płocka oraz ich rodziny, mogli uzyskać pomoc prawną i finansową

- zaznaczył premier.

Rola KOR-u 

- KOR był jednym z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u, a także organizacyjną i intelektualną podstawą późniejszego NSZZ "Solidarność"

- dodał Morawiecki.

Komitet Obrony Robotników (KOR) powstał 23 września 1976 r. - jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszego za "żelazną kurtyną" niezależnego związku zawodowego.

KOR był reakcją na represje, które w 1976 r. spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. Głównym celem Komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez peerelowskie władze robotnikom i ich rodzinom.

Powstanie 

Za datę powstania KOR uznaje się 23 września 1976 roku - dzień publikacji "Apelu do społeczeństwa i władz PRL", pod którym podpisało się 14 opozycjonistów: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja i Wojciech Ziembiński.

Sygnatariusze apelu informowali w nim o powstaniu KOR-u i wzywali do: przyjęcia do pracy wszystkich zwolnionych, ogłoszenia amnestii dla skazanych i więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych łamania prawa.

Nieco później dołączyli do KOR-u m.in.: Halina Mikołajska, Mirosław Chojecki, Bogdan Borusewicz, Wojciech Onyszkiewicz i Adam Michnik.

Jesienią 1977 roku, po amnestii dla represjonowanych po wydarzeniach z 1976 roku, KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Rozwinął działalność wydawniczą w drugim obiegu i miał wpływ na powstanie ośrodków oporu w wielu miastach, m.in. studenckich SKS-ów i robotniczych WZZ. Zaowocowało to wydarzeniami sierpnia 1980 roku. KSS "KOR" rozwiązał się w 1981 roku, a komunikat o jego rozwiązaniu odczytał na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" nestor Komitetu, prof. Edward Lipiński. W sumie w latach 1976-81 członkami KOR i KSS "KOR" było trzydzieści kilka osób. Wśród obecnych parlamentarzystów jest dwóch członków Komitetu - Antoni Macierewicz (poseł PiS) i senator KO Bogdan Borusewicz

 

 

 

 Źródło: Pap, Niezalezna.pl

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo