Co jest najważniejsze w życiu dla młodego pokolenia Polaków? Oto najnowsze trendy

Młodzi Polacy definicję przyszłości wiążą z technologią. Duże znaczenie ma dla nich rozwój naukowy i badania medyczne, a także zdrowie fizyczne i emocjonalne. Ponad połowa młodych ludzi w Polsce jako światowy priorytet do rozwiązania wskazuje problem nowotworów. Większość millenialsów i osób z pokolenia Z zainwestowałoby w badania naukowe oraz w rozwój nowych terapii lekowych, gdyby miało taką możliwość. Młodzi Polacy wysoko oceniają również swój szacunek dla środowiska, a zagrożenia środowiskowe wskazują jako drugą kwestię pilną do rozwiązania na świecie.

Zdjęcie autorstwa Afta Putta Gunawan z Pexels

Jak wynika z międzynarodowego badania „Zrównoważony rozwój albo nic. Wymarzona przyszłość Europejczyków z pokoleń Y i Z”, młodzi Polacy (18-35 lat) w większym stopniu niż ich rówieśnicy z pozostałych krajów europejskich doceniają wartość bliskich relacji między ludźmi. Dużą wagę przykładają też do zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Jako ważny aspekt życia młodzi Polacy najczęściej wymieniają zdrowie fizyczne i emocjonalne. Wskazało na nie 63 proc. polskich respondentów (pozostałe kraje europejskie - 57 proc.). Dotyczy to zarówno kobiet (65 proc.), jak i mężczyzn (61 proc.) z obu badanych pokoleń (Z - 60 proc., Y - 65 proc.).

Polacy dobrze oceniają swój stan zdrowia. Dwóch na trzech młodych Polaków uważa, że jest w dobrym stanie fizycznym - jest to o 7 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu młodych Europejczyków. W przypadku zdrowia emocjonalnego przewaga ta wynosi 5 proc. (58 proc. do 53 proc.).

Aż 51 proc. badanych w Polsce uznało, że cenią bliskie relacje między ludźmi, wśród pozostałych Europejczyków odsetek ten wynosi jedynie 34 proc. Wzajemna bliskość liczy się przede wszystkim dla polskich kobiet (59 proc.), mężczyźni rzadziej wskazują ten aspekt (42 proc). W ocenie wagi bliskich relacji pokolenie Z (18-24 lat) nie różni się od pokolenia Y (24-35 lat).

Młodzi Europejczycy wśród najważniejszych filarów zrównoważonego społeczeństwa najczęściej wymieniają środowisko (55 proc.), edukację i talent (52 proc.) oraz odpowiedzialną produkcję i konsumpcję. U polskich ankietowanych wygląda to nieco inaczej. Najwięcej osób, ale mniej niż połowa, jako takie filary wskazało zdrowie i medycynę, środowisko oraz naukę (44 proc.). Kolejne miejsce zajęła edukacja i talent - 42 proc., a odpowiedzialna produkcja i konsumpcja - 41 proc. Kobiety częściej podkreślały wagę zdrowia i medycyny (47 proc.), a mężczyźni - innowacji technologicznych - 49 proc.

Pokolenie przyszłości

Ankietowani z Polski definicję przyszłości wyraźnie mocniej wiążą z technologią (40 proc.) niż badani z innych krajów (27 proc.). Odsetek ten jest jeszcze wyższy dla mężczyzn i pokolenia Z (45 proc.). Dla młodych Polaków natomiast mniej istotne są kwestie zrównoważonego rozwoju. Za ważne uważa je 12 proc., gdy w pozostałych krajach odsetek ten wynosi 23 proc. Rozwój naukowy/technologiczny i badania medyczne są tak samo ważne dla młodych Polaków, jak dla ogółu młodych Europejczyków (93 proc.).

Polscy respondenci zdecydowanie wyżej niż ich rówieśnicy oceniają własny szacunek dla środowiska. 91 proc. młodych Polaków uważa, że szanuje środowisko naturalne - jest to o 6 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu młodych Europejczyków.

Młode pokolenie Polaków podobnie ocenia wagę poszczególnych, kluczowych do rozwiązania problemów dla świata, co uczestnicy badania z innych krajów. Ponad połowa młodych ludzi w Polsce (54 proc.) jako priorytet wybrałaby rozwiązanie problemu nowotworów. Jako drugą kwestię pilną do rozwiązania zostały wskazane zagrożenia środowiskowe, choć nie zyskały one większościowego poparcia (44 proc.).

Proszeni o wskazanie współczesnego bohatera, młodzi przedstawiciele polskiego społeczeństwa z dostępnych opcji wybrali personel medyczny (53 proc.), co może mieć związek z pandemią COVID-19 - przy czym wśród mężczyzn wynik ten jest o 8 punktów niższy niż u kobiet (69 proc.). 31 proc. badanych za bohaterów uznaje naukowców.
 

 

 Źródło: Niezalezna.pl, Merck, PAP MediaRoom

MaŁu
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo