Philip Morris pierwszą firmą w Polsce z certyfikatem „Pracodawcy Dialogu Pokoleń”

Sylwetka polskiego pracownika ma coraz bardziej dojrzałą twarz - tak wynika z prognozy ludności na lata 2014-2050. Na polskim rynku pracy coraz częściej spotykają się przedstawiciele 4 różnych generacji, a ta międzypokoleniowa współpraca staje się wyzwaniem i jednocześnie szansą dla samych pracowników oraz dla pracodawców. Za skuteczne łączenie i wykorzystywanie potencjału różnych pokoleń w organizacji został właśnie wyróżniony Philip Morris w Polsce – spółki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A., jako pierwsze w kraju otrzymały certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń”.

fot. mat. pras.

Międzypokoleniowy dialog w świetle danych potwierdzających trend starzejącego się polskiego społeczeństwa staje się kluczowym elementem, o który warto zadbać wielowymiarowo – również w miejscu pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, spodziewać się można systematycznego wzrostu liczby ludności w wieku 60 lat (lub więcej), a populacja osób w tym wieku ma do 2050 r. stanowić aż 40% ogółu ludności. Na to zjawisko warto spojrzeć pod kątem szans, z jakimi może wiązać się współpraca reprezentantów różnych pokoleń, jednak proces ten pozostaje przede wszystkim wyzwaniem dla pracodawców wobec różnorodności wiekowej pracowników na dotąd niespotykanym poziomie. Konieczne są zatem systemowe rozwiązania, które ułatwią międzypokoleniowy dialog w miejscu pracy – najlepiej wprowadzane tu i teraz.

Dialog Pokoleń w pracy

Na takie rozwiązanie zdecydował się Philip Morris w Polsce przystępując do programu Dialogu Pokoleń, którego inicjatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. W wyniku audytu spółki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A. jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń”, będący potwierdzeniem skutecznego zarządzania wiekiem w organizacji.

Działania na rzecz wyrównywania szans są jednym z kluczowych obszarów strategii Philip Morris w Polsce. Doceniamy doświadczenie i wiedzę dojrzałych pracowników oraz świeże spojrzenie tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, ponieważ wiemy, że tylko jako różnorodny zespół – pod względem wieku, płci, narodowości czy kultury, możemy skutecznie realizować nasze biznesowe cele w procesie bezdymnej transformacji, którą przechodzi firma. Certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń” jest dla nas powodem do dumy oraz potwierdzeniem skutecznego łączenia oraz wykorzystywania potencjału różnych pokoleń, ale też zobowiązaniem do wprowadzania kolejnych rozwiązań, które ten dialog będą naszym pracownikom ułatwiać i wzmacniać – komentuje Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie

Program Dialogu Pokoleń będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy, bada poziom umiejętności zarządzania różnorodnością wiekową w danej organizacji. Pierwszym z elementów jest podpisanie deklaracji, czyli zbioru standardów w obszarze świadomości różnorodności wiekowej w organizacji, rekrutacji, edukacji i rozwoju, wynagradzania i doceniania, zdrowia i ergonomii pracy, przejścia na emeryturę - do których stosowania zobowiązuje się organizacja przystępująca do programu. Kolejnym krokiem jest audyt diagnozujący składający się z trzech elementów: ankiety pracowniczej, wizyty audytorów w zakładzie pracy i badania procesów oraz wywiadów z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych. Ostatnia faza to analiza istniejących programów zarządzania wiekiem, która pozwala na ocenę wskaźnika poziomu dostosowania pracodawcy do potrzeb różnorodnych wiekowo osób.

Postanowiliśmy podjąć wyzwanie i w zespole doświadczonych ekspertów opracowaliśmy narzędzia do badania poziomu zarządzania różnorodnością wiekową. Cztery pokolenia w pracy to zasób, którym można sprawnie zarządzać pod warunkiem znajomości potrzeb poszczególnych grup wiekowych oraz umiejętności budowania dialogu i skutecznej współpracy między nimi. Wygładzenie różnic między jednostkami i grupami nie sprzyja różnorodności. Wystarczy poznać wzajemne wartości i potrzeby oraz je szanować. – dodaje Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Jeżeli organizacja ma wiedzę i wdraża programy pomagające w zarządzaniu różnorodnością wiekową, to pracownicy są bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespoły są bardziej elastyczne i efektywne w działaniu, co potwierdzają także liczne badania. Wobec tak dynamicznego starzenia się naszego społeczeństwa, bez skutecznego włączenia dojrzałych pracowników, rynek pracy może czekać wiele wyzwań.

Współpraca międzypokoleniowa to proces wielowymiarowy i wymaga tworzenia narzędzi dostosowanych zarówno do pracowników będących na początku swojej ścieżki kariery oraz tych z większym doświadczeniem. Obserwujemy, że różnorodne pod wieloma względami (również wieku) zespoły, osiągają wyższe wyniki. Ich praca jest dynamiczna, kreatywna i efektywna, a wszystko to dzięki różnorodności. Cieszy nas również fakt, że do naszej organizacji chętnie dołączają osoby dopiero co wkraczające na rynek pracy, a z drugiej strony celebrujemy okrągłe rocznice pracowników, którzy są z nami od 20, 30, a nawet 50 lat - w tym roku obchodzimy np. 50-lecie pracy jednego z członków zespołu krakowskiej fabryki. To statystki, które są dla nas najlepszym dowodem na skuteczne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedstawicieli różnych generacji. Bycie Pracodawcą Dialogu Pokoleń jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również zobowiązuje do dalszej pracy nad budowaniem kultury organizacji wielopokoleniowej, ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Mamy nadzieję, że działania z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, regularne sprawdzanie procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, pozwoli nam utrzymać status miejsca przyjaznego dla współpracy osób z różnych pokoleń. Jako pracodawca dający możliwość zatrudnienia ok. 7 tys. osób w Polsce widzimy w tym ogromną szansę oraz liczmy na to, że także inne firmy przyłączą się do tej inicjatywy – dodaje Karolina Gębura-Nowak, dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie.

Równość i różnorodność w Philip Morris

Ujęcie działań z obszaru Diversity&Inslusion w strategii firmy Philip Morris jest efektem również innych projektów w tym obszarze. W tym roku firma ogłosiła osiągnięcie swojego globalnego celu w zakresie poprawy równowagi płci, zapewniając do 2022 r. co najmniej 40% udział kobiet na stanowiskach menedżerskich. O sukcesie można też mówić w przypadku rynku polskiego, gdzie taką rolę pełni już ponad 45% zatrudnionych kobiet. Philip Morris po raz drugi od 2019 r. został również certyfikowany przez niezależną szwajcarską Fundację EQUAL-SALARY. Ponowna certyfikacja potwierdza, że PMI płaci swoim pracownikom jednakowo za jednakową pracę, bez względu na płeć, na ponad 90 rynkach. Firma wprowadza także rozwiązania dla pracujących rodziców, którzy w ramach programu Happy Parents mogą z większą swobodą łączyć obowiązki rodzicielskie ze służbowymi. Program wspiera także rodzicielstwo równości, udostępniając narzędzia ułatwiające decyzję o opiece nad dzieckiem również mężczyznom. Philip Morris przechodząc największą transformację w swojej historii, wspiera również kobiety w świecie nowych technologii, współpracując z Women in Tech, czyli organizacją wspierającą kobiety w świecie nowych technologii. Projekt ma na celu wsparcie w szczególności pań, aby mogły rozwinąć się do roli liderek w branży. Organizacja jest także częścią klubu Champions of Change, którego ideą jest wspólne działanie na rzecz wspierania różnorodności w biznesie, działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych.

Aby zgłosić rekomendację własnej organizacji do Programu Dialog Pokoleń, należy wysłać zgłoszenie pod adres e-mail biuro@kigs.org.pl podając w tytule „Program Dialog Pokoleń”.

 

 Źródło: redakcja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo