Zapraszamy wszystkich do bywania

Najsłynniejsze na świecie dzieła sztuki nie powstałyby bez wsparcia mecenasów kultury. Należeli do nich np. władcy, jak Justynian Wielki, Ludwik XIV czy Napoleon I, papieże i słynne rody – Medyceuszy czy Sforzów. Dziś artyści też mogą liczyć na wsparcie, a czołową rolę w tym zakresie odgrywa biznes.

Foto: Zapraszamy wszystkich do bywania
PGE

Jako jeden z największych mecenasów kultury w Polsce wychodzimy z założenia, że kultura jest dla wszystkich. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania. Poprzez naszą nową kampanię „Zapraszamy wszystkich do bywania” zachęcamy wszystkich do bywania w instytucjach kultury, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania

– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym chcemy uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący

– dodaje. 

Mecenas, czyli adwokat artysty

Słowo „mecenas" kojarzy się dziś głównie z prawnikiem, ale w kulturze od dawna oznacza osobę lub instytucję popierającą rozwój sztuki. Słowo to pochodzi od Caiusa Cilniusa Maecenasa – rzymskiego arystokraty, protektora twórców, a w szczególności pisarzy (I w. p.n.e.). Rozkwit mecenatu nastąpił we Włoszech w okresie renesansu – przykładami są: mecenat Medyceuszów we Florencji, papieży Juliusza II i Leona X w Rzymie oraz mecenat Republiki Weneckiej. Polski mecenat został zapoczątkowany przez ostatnich Jagiellonów, a na jego rozwój mieli wpływ Wazowie – np. Władysław IV Waza sprawował opiekę nad teatrem operowym. Najbardziej wpływowym mecenasem okazał się król Stanisław August Poniatowski, który dążył do stworzenia zespołu artystów narodowych. Mecenasami sztuki były też wielkie magnackie rody – Zamoyscy, Braniccy, Czartoryscy – po których pozostały nie tylko znane kolekcje sztuki, ale i pięknie zaprojektowane miasta jak Zamość, stolica Ordynacji Zamojskiej. Obecnie inicjatywę w tym zakresie przejmują instytucje prywatne i społeczne oraz organizacje i firmy działające w ramach dobrze pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Finansowanie kultury to najlepiej zainwestowane pieniądze

Kultura potrzebuje wsparcia, mecenatu. Wszystkie mądre państwa na świecie inwestują w kulturę, bo ona jest także wielkim mechanizmem rozwojowym

– podkreśla wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dodaje, że finansowanie kultury to najlepiej zainwestowane pieniądze. Przedsiębiorcy mogą zrobić dziś szczególnie dużo w sferze kultury i sztuki, wspierając pozytywne relacje w lokalnym otoczeniu i budując społeczny kapitał. Inwestowanie w kulturę przez biznes jest coraz bardziej doceniane w Polsce. 
Aż 89 proc. ankietowanych Polaków interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 proc. deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 proc. interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 proc. wybiera kameralne wydarzenia – wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Największym zainteresowaniem cieszą się te dziedziny kultury i sztuki, do których dostęp jest szeroki, jak np. film (85 proc. zainteresowanych) oraz muzyka rozrywkowa (72 proc.). Niemal połowa respondentów (43 proc.) zadeklarowała zainteresowanie wystawami muzealnymi, a wydarzeniami muzyki poważnej interesuje się co czwarty badany (25 proc.). Jako utrudnienie w dostępie do kultury respondenci wskazują głównie dojazd np. do muzeum lub filharmonii, czy wysokie ceny biletów. Aż 71 proc. badanych chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. chce częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach. Główne powody, które zachęciłyby ich do przyjścia do muzeum, to ciekawa ekspozycja (53 proc.), dostępność placówki (49 proc.) oraz niższa cena biletu (49 proc.). Co czwarty ankietowany chciałby częściej odwiedzać filharmonię. W tym przypadku za główną barierę uchodzi cena biletu, ponieważ połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że bywałaby częściej na takich koncertach, gdyby cena biletu była niższa. Ważnym aspektem jest dla nich również dostępność placówki (47 proc.). To kolejny powód, dla którego mecenat nad kulturą jest tak ważny – sprawia on, że twórczość artystyczna staje się bardziej dostępna, egalitarna.

Sztuka jest wszędzie

Dlatego też w najnowszej kampanii realizowanej pod hasłem „Zapraszamy wszystkich do bywania” PGE promuje kulturę i kontakt z nią, co pozwala odnaleźć inspirację oraz energię do działania. Główny przekaz kampanii brzmi: Sztuka jest wszędzie. To twój świat, Twoje emocje, Twoja energia. Sztuka Cię otacza, inspiruje Cię, pozwala poczuć się dobrze, jest dla wszystkich. 
Spot wizerunkowy zrealizowany został w warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz Muzeum Narodowym w Warszawie – miejscach, których mecenasem jest PGE. Scena główna spotu została nagrana w Galerii Sztuki XIX wieku z wykorzystaniem dzieła Jana Matejki, portretu trojga dzieci artysty: Tadeusza, Heleny i Beaty. Z kolei identyfikacja wizualna do kampanii została wykonana techniką malarską, dzięki czemu jest nie tylko reklamą, ale również obrazem. 
W spocie wykorzystano specjalnie opracowaną przez Marka Domańskiego, autora muzyki do reklam, filmów, seriali i animacji, ścieżkę dźwiękową na podstawie Nokturnu f-moll op. 55 Fryderyka Chopina.
Za koncepcję kampanii odpowiadał Departament Marketingu i Reklamy PGE wraz z domem produkcyjnym Chimney Poland, który zrealizował spot przy wsparciu produkcyjnym Mohdo, w skład którego wchodzi duet operatorsko-reżyserski, Łukasz Dryżałowski oraz Krzysztof Wróbel. Za koordynację projektu odpowiadała Joanna Szlachta, a ze strony PGE Marta Kosowska. 
Kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania” potrwa do 30 września br. i jest realizowana w telewizji i internecie.

Spotkania ze sztuką

Jeszcze we wrześniu br. Grupa PGE, reprezentowana przez Fundację PGE, zainauguruje też przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych program „Spotkania ze sztuką”. Jego celem jest umożliwienie najmłodszym dostępu do instytucji kultury oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu polskiego malarstwa. 
W programie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury jest trudniejszy. 

Wytypowane w drodze konkursu klasy pojadą na jednodniową wycieczkę do jednego z muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie lub Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych. Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie będą mieli za zadanie przygotować w dowolnej formie (ołówkiem, kredką, flamastrem, farbą albo węglem) własną interpretację wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE. Konkurs rozpocznie się już 19 września br., a prace będzie można zgłaszać do 17 października br. 
PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. 


 

 

 Źródło: Materiał Partnera/niezalezna.pl

Mariusz Andrzej Urbanke
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo