Powołano Radę Odbudowy Pałacu Saskiego. J. Sellin: „Będzie głosem społeczeństwa”

"Rada Odbudowy Pałacu Saskiego będzie głosem społeczeństwa" - oznajmił sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podczas powołania członków rady. Jej zadaniem będzie wsparcie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

Anonymous Domena Publiczna via Wikipedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomnik_Józefa_Poniatowskiego_w_Warszawie,_przedwojenna_pocztówka.jpg

"Rada będzie głosem społeczeństwa. Te miłość do Warszawy, tak brutalnie zniszczonej, nosimy w sobie. Naszym zadaniem jest pamiętać i tę pamięć właśnie przez odtworzenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej przekazać naszym dzieciom i kolejnym pokoleniom"

- powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin podczas uroczystości powołania członków Rady Odbudowy Pałacu Saskiego, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.

"Rada Odbudowy Pałacu Saskiego będzie wspierać proces organizacji i inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie - inwestycji od lat oczekiwanej, wymarzonej, żywej w sercach Polaków"

- dodał Sellin.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Do jej zadań należy: opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, opiniowanie projektu budowlanego w zakresie dotyczącym odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i budowlanego inwestycji oraz wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji, przedstawionych radzie przez ministra kultury.

Przepisy stanowią, że w skład rady wchodzi 11 członków, wśród nich przewodniczący, którym jest generalny konserwator zabytków. Kandydatów na członków rady zgłasza: prezydent RP - 1 osobę, marszałek Sejmu - 1 osobę, marszałek Senatu - 1 osobę, premier - 1 osobę, minister kultury i dziedzictwa narodowego - 2 osoby, minister obrony narodowej - 1 osobę, prezydent m.st. Warszawy - 1 osobę, generalny konserwator zabytków - 1 osobę oraz Rada m.st. Warszawy - 1 osobę.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Pałac Saski #Warszawa #Polska

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo