Ciekawostki turystyczne: Pasmo Laskowskie

Pasmo Laskowskie lub Pasmo Łoska – pasmo górskie, należące do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego. Pasmo Laskowskie ciągnie się od doliny Koszarawy w Przyborowie w północno-wschodnim kierunku po Zagrodzki Groń.

Łosek, najwyższy szczyt Pasma Laskowskiego
Adrian Tync; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Dolna, większa część pasma (po przełęcz Hucisko), znajduje się pomiędzy doliną Koszarawy i Pewlicy (dopływ Koszarawy). Po drugiej stronie przełęczy Hucisko ciągnie się jeszcze wąski skrawek Pasma Laskowskiego z wzniesieniem Zagrodzkiego Gronia, znajdujący się w widłach dwóch źródłowych potoków Lachówki. Pasmo Laskowskie jest dobrze oddzielone od sąsiednich pasm górskich dolinami rzek i potoków. Jedynie przez grzbiet przełęczy Hucisko łączy się z sąsiednim Pasmem Pewelskim. W kierunku od południa na północ w Paśmie Laskowskim wyróżnia się następujące wzniesienia: Gronik (640 m), Łosek (868 m), Zapadliska (790 m), Wytrzyszczon (742 m), Trzy Kopce (615 m) i Zagrodzki Groń (668 m).

Najwyższym wzniesieniem Pasma Laskowskiego jest Łosek (868 m). Dawniej nosił nazwę Lasek, stąd też utrwaliła się nazwa pasma. Grzbiet i stoki pasma są w dużym stopniu bezleśne, zajęte przez pola i zabudowania miejscowości Koszarawa, Przyborów, Jeleśnia, Pewel Wielka, Hucisko, Lachowice. Dzięki temu na szlaku turystycznym prowadzącym przez pola, łąki i zagajniki tego pasma znajduje się wiele dobrych punktów widokowych. Jest jedno schronisko turystyczne – SST Lasek.

Oprócz żółtego szlaku turystycznego prowadzi do niego z dolin kilka „szlaków chatkowych” oznaczonych symbolem domku oraz "szlak kuflowy" oznaczony żółtym znakiem kufla.

Szlak turystyczny: Przyborów – Łosek – SST Łosek – Koszarawa. Czas przejścia: 1.50 h, 1.50 h (szlak żółty).

 

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Pasmo Laskowskie

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo