Nowa twarz w Radzie Polityki Pieniężnej

Joanna Bożena Tyrowicz została powołana przez Senat na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.

Andrzej Barabasz (Chepry) CCA-SA 3.0 via Wikipedia Commons/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NBP_Entry_AB.jpg

Za powołaniem Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej głosowało 51 senatorów, przeciw było 43 senatorów, nie było głosów wstrzymujących.

Na początku sierpnia grupa senatorów zgłosiła profesor Joannę Bożenę Tyrowicz z Katedry Badań Ilościowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jako kandydatkę na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej. We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tyrowicz na członka RPP.

Jak napisano w uzasadnieniu druku senackiego, "Tyrowicz spełnia wymogi i kryteria wyboru na członka RPP określone w Konstytucji RP oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim".

"W ocenie Grupy Senatorów prof. Tyrowicz wyróżnia się wiedzą z zakresu finansów. W latach 2007–2017 była doradcą ekonomicznym w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego"

- wskazano w uzasadnieniu. Zdaniem grupy senatorów "liczne publikacje krajowe i zagraniczne oraz autorstwo i współautorstwo wielu książek świadczą o posiadaniu przez kandydatkę ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej".

"Prof. Joanna B. Tyrowicz wyróżnia się doświadczeniem – od 2011 roku bierze udział w projektach badawczych dotyczących polityki gospodarczej oraz ekonomii. Nieprzerwanie od 2004 roku jest panelistką wielu konferencji krajowych i zagranicznych"

- podkreślono.

"Prof. Joanna B. Tyrowicz swoim doświadczeniem, wiedzą merytoryczną w zakresie polityki pieniężnej i doświadczeniem daje gwarancję profesjonalnego wywiązywania się z obowiązku działania zgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego, wobec czego Grupa Senatorów z pełnym przekonaniem rekomenduje Panią prof. Joannę B. Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej"

- wskazano.

Senat uzupełnia skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP. Po rezygnacji Sury RPP liczy siedmiu członków z 10 przewidzianych ustawą, przy nieobsadzeniu dwóch wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia RPP podejmowane są przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Joanna Bożena Tyrowicz #Rada Polityki Pieniężnej #Senat #Polska

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo