Rządowe wsparcie dla niesamodzielnych. 500 złotych miesięcznie

Organy rządowe przyznały 811 679 świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdjęcie ilustacyjne
pixabay.com

Przepisy wprowadzające świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji weszły w życie 1 października 2019 roku. Na ich mocy osobom uprawnionym przysługuje wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Od początku funkcjonowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tj. od października 2019 roku, do 30 czerwca 2022 roku organy rządowe przyznały 811 679 świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji - podał resort rodziny.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. 

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo