Jak inwestować i oszczędzać?

Z myślą o polskich rodzinach PKO Bank Polski posiada w swojej ofercie kompleksowy pakiet produktów oszczędnościowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych. Oferta największego polskiego banku detalicznego pozwoli na lepsze gospodarowanie domowymi finansami w kryzysowych czasach, ochroni rodzinne oszczędności przed skutkami inflacji, ale też może pomóc w zabezpieczeniu finansowej przyszłości zarówno dzieci, jak i osób starszych.

Adobe Stock

PKO Bank Polski, oprócz oferowania produktów typowo bankowych jak konta czy lokaty, aktywnie uczestniczy w realizacji rządowych programów wspierających polskie rodziny. PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się w program Rodzina 500 +. Klienci banku mogą już od kwietnia 2016 roku elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach internetowych banku. A od niedawna poprzez elektroniczne kanały banku można wnioskować także o świadczenie Dobry start (złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe).

Dla rodzin korzystających ze świadczeń 500+ oraz chcących powiększyć rodzinne oszczędności PKO Bank Polski posiada korzystne rozwiązania finansowe, takie jak PKO Konto za Zero Rodzina 500+ czy promocyjne oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. – PKO Konto za Zero Rodzina 500+ to atrakcyjny element oferty PKO Banku Polskiego skierowany bezpośrednio do polskich rodzin. To także dowód na to, że bank uważnie obserwuje otoczenie gospodarcze i reaguje na potrzeby klientów. Rodzice dzieci, którzy zdecydują się na powiązanie rachunku z wypłatami świadczeń z programu 500+ i spełnią proste kryteria, mogą korzystać z niego bez opłat. Oferta, wraz z promocyjnym oprocentowaniem na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, które wynosi do 6 proc. w skali roku, to ciekawe i atrakcyjne rozwiązanie dla naszych klientów – podkreśla Iwona Duda, prezes PKO Banku Polskiego.

Bezpłatne konto z promocyjnym oprocentowaniem
W ramach  oferty klient PKO Banku Polskiego, który otworzy PKO Konto za Zero Rodzina 500+, otrzymuje bardzo atrakcyjne warunki: 0 zł za prowadzenie rachunku, 0 zł za kartę (jeśli wykona w miesięcznym okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na minimum 200 zł, inaczej koszt miesięczny karty wyniesie 1,90 zł). Klienci banku nie będą też ponosić kosztów za wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego, a także wypłaty z obcych bankomatów za pomocą BLIKA.

PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+ to rachunek dla jednej lub dwóch osób od 18. roku życia, na które będą przekazywane świadczenia Rodzina 500+. Rachunek ten może być kontem wspólnym np. dla rodziców dzieci, na które wypłacane jest świadczenie. Produkt może być dla rodziny jednym ze sposobów na budowanie kapitału i zabezpieczenie przyszłości dziecka. PKO Kontem za Zero dla Rodziny 500+ można zarządzać w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO, w którym dostępny jest również wniosek o świadczenie Rodzina 500+.

Największy polski bank detaliczny promuje także rodzinne oszczędzanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. Od 1 lipca PKO Bank Polski wprowadził promocyjne oprocentowanie tego konta, które wynosi do 6 proc. w skali roku. Oprocentowanie salda do 10 tys. zł wynosi 4 proc. Dodatkowe 2 proc. (w okresie promocji) klient zyskuje za systematyczne oszczędzanie – warunkiem są wpłaty w przedziale pomiędzy 20 zł a 1000 zł przez minimum 3 miesiące. Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być otwarte dla dzieci do 18. roku życia, a warunkiem jest posiadanie lub otwarcie: PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego.

Od 1 lipca bank podwyższył również oprocentowanie na rachunku PKO Konto Dziecka do 3 proc., jeśli na koncie jest nie więcej niż 2,5 tys. zł, oraz do 1 proc. dla salda powyżej tej kwoty. Konto jest bezpłatne i przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jedną z zalet PKO Konta Dziecka jest możliwość korzystania z serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej PKO Junior. Oferta obejmuje także karty płatnicze. Dla starszych dzieci i młodzieży (13–18 lat) dostępnym rozwiązaniem jest PKO Konto Pierwsze. Podobnie jak w przypadku Konta dla Dziecka, bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, korzystanie z BLIK i przelewy wewnętrzne. W przypadku Konta Pierwszego karta jest jego integralną częścią, umożliwiając dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówki w bankomatach w kraju i za granicą oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego. Rodzic może ustalić limit dzienny zarówno wypłat, transakcji płatniczych i transakcji internetowych.

Nowości w ofercie lokat
W ostatnich tygodniach PKO Bank Polski wprowadził też atrakcyjne dla klientów zmiany w ofercie depozytowej, które pozwolą klientom przynajmniej w części ochronić oszczędności przed inflacją. Od 8 lipca w banku można założyć Lokatę progresywną na okres 18 miesięcy, której oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy od 3 proc, przez 6 proc., do 9 proc. Bank podwyższył też oprocentowanie lokat z aktualnej oferty. – Dbamy o atrakcyjność naszej oferty depozytowej, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Z pewnością najnowsze zmiany zostaną docenione przez klientów i spotkają się z ich zainteresowaniem. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bieżąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian – zapewnia Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Nowościami w ofercie banku są także: lokata na nowe środki dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej (na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 6 proc. w skali roku, która zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy) oraz lokata na nowe środki, na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 5 proc. w skali roku (zastępującą dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy). W nowej ofercie banku dokonano też zmiany okresu umownego lokaty mobilnej z 1 na 3-miesięczną. Jest to lokata nieodnawialna, oprocentowana 5,75 proc. w skali roku, przy limicie wpłaty 50 tys. zł (klient może posiadać w jednym czasie tylko jedną taką lokatę).

Bank zwiększył oprocentowania do 3 proc. w skali roku lokaty 3-miesięcznej dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej. Zwiększone zostało też oprocentowanie lokat 3-, 6- i 12-miesięcznej, dostępnych w kanałach cyfrowych, odpowiednio do 1,5; 2 i 2,5 proc. w skali roku. Podniesione do 1 proc. będzie też oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej oferowanej w placówkach banku. W ofercie PKO Banku Polskiego dostępna jest też Lokata 60+ , oprocentowana stawką 5,75 proc. w stosunku rocznym. Na tę lokatę można wpłacić od 1000 do 50 tys. zł.

Atrakcyjny program inwestycyjny
Niedawno w ofercie banku pojawił się nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej 6,5 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Produkt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów (od uruchomienia sprzedaży w końcu czerwca suma ulokowanych w ramach Autolokacji III środków wyniosła już kilkadziesiąt milionów złotych). To pokazuje, że polscy klienci banków stają się dojrzalsi jako konsumenci usług finansowych i sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie lokowania oszczędności.

Autolokacja III daje szansę na większy zysk z inwestycji dzięki rozłożonemu w czasie, stopniowemu przesuwaniu środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. – Minimalna wymagana kwota wpłaty do programu to 10 tys. zł. W trakcie 6 miesięcy trwania lokaty środki z niej są cyklicznie, co miesiąc konwertowane do wybranego subfunduszu, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Autolokacja to również wygoda inwestowania – klient nie musi pamiętać o comiesięcznym przenoszeniu części środków z lokaty do wybranego subfunduszu – wyjaśnia dyrektor Rafał Madej. W dniu otwarcia programu 1/7 wpłaconej kwoty jest przelewana do funduszu, a za pozostałe 6/7 zakładana jest lokata. Przez kolejne 6 miesięcy, raz w miesiącu następuje przelew pieniędzy (kolejnej 1/7 części wpłaconej kwoty) z lokaty do wybranego przez klienta funduszu. Po 6 miesiącach pieniądze są w całości w wybranym funduszu, lokata jest zamykana, a naliczone dla niej odsetki są przelewane na konto klienta.

W ramach Autolokacji III inwestorzy mogą wybrać jeden z ośmiu subfunduszy, przy czym ważne jest by pamiętać o dostosowaniu tego wyboru do indywidualnie akceptowanego poziomu ryzyka i możliwości finansowych. – Dlatego dla wielu osób wyborem podstawowym do stopniowego przenoszenia środków z lokaty będą prawdopodobnie subfundusze dłużne. Argumentem może być znacznie wyższa rentowność papierów w portfelu niż ta, którą rynek oferował jeszcze np. rok czy pół roku wcześniej. Widmo spowolnienia gospodarczego paradoksalnie pomaga np. funduszom obligacji skarbowych, choć cały czas trzeba mieć świadomość, iż żyjemy w czasie bezprecedensowej niepewności, zwłaszcza tej geopolitycznej – wskazuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI.

Różne formy pomnażania środków
Autolokacja III jest adresowana do klientów rozpoczynających przygodę z inwestycjami w fundusze, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu, a także poszukują różnorodnych, gotowych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Autolokacja III jest produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym, który poszerza ofertę lokowania oszczędności w PKO Banku Polskim o nowatorskie rozwiązania pozwalające klientom na skorzystanie z różnych form pomnażania środków. Warto wspomnieć, że program inwestycyjny Autolokacja nie jest czymś zupełnie nowym dla klientów PKO Banku Polskiego. Bank w minionych latach (w 2016 roku i 2018 roku) oferował już dwukrotnie tego typu program umożliwiający stopniowe przenoszenie środków ze standardowej lokaty terminowej do wybranego funduszu inwestycyjnego.

 

 

 


Źródło: redakcja

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo