Zielony zwrot Taurona

Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. do 2030 roku – to założenia nowej strategii Grupy Tauron.

FOT. KONRAD FALECKI/GP

Zgodnie z zaprezentowaną podczas Kongresu 590 strategią „Zielony Zwrot Taurona. Energia na okrągło", priorytetami koncernu energetycznego będą również umocnienie na pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

Strategię prezentujemy w sytuacji przełomowej dla europejskiej energetyki, na którą wpływają gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Do centrum europejskiej debaty energetycznej powróciły kategorie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców ze Wschodu – Polska musi zmierzyć się z implementacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej i bezprecedensowym przyspieszeniem rozwoju energetyki rozproszonej. Równocześnie realizujemy największą od kilkudziesięciu lat reformę strukturalną polskiej energetyki, polegającą na wydzieleniu aktywów węglowych z grup energetycznych

– wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

Rekordowe inwestycje w OZE
Strategia zakłada zdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2, oraz zapewnienie dostaw energii do ponad 5,8 miliona klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną i rozbudowę stabilnych źródeł. Spółka zakłada, że realizacja strategicznych planów pozwoli wygenerować EBITDA Grupy na poziomie 4,5 mld zł w 2025 roku oraz ponad 6,5 mld złotych w 2030 roku.

W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy. W energetyce wiatrowej Tauron chce podwoić stan posiadania do 2025 roku, a w 2030 roku dysponować już 1100 MW. Natomiast rozwój projektów farm fotowoltaicznych pozwoli zwiększyć moce do 700 MW do 2025 roku i 1400 MW do 2030 roku.

Na początku lat 30. XXI wieku Grupa planuje uruchomić farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok 1000 MW. Grupa chce utrzymać potencjał w energetyce wodnej, a w przypadku wystąpienia korzystnego otoczenia regulacyjnego postawić na rozwój tych aktywów, w tym budowę elektrowni w technologii szczytowo-pompowej. Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanych w OZE Grupa zakłada rozwój systemów zarządzania energetyką rozproszoną, a także narzędzi prognozowania i bilansowania produkcji oraz predykcji awarii. Nakłady inwestycyjne na budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także na modernizację elektrowni wodnych sięgną niemal 17 mld zł, co stanowi 35 proc. wszystkich przewidywanych nakładów w perspektywie 2030 roku.

Dekarbonizacja działalności ograniczy emisyjność
Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO2 – o 78 proc. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce. Paliwem stabilizującym miks energetyczny Grupy będzie gaz wykorzystywany w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych. Tauron analizuje również możliwości udziału w budowie Małych Reaktorów Modułowych (SMR) oraz wykorzystanie ich do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Według nowej strategii inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną pochłoną prawie 24 mld zł, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych. – Widzimy duży potencjał w rozwoju dużych i małych magazynów energii oraz aktywnym angażowaniu się w rozwój lokalnych społeczności energetycznych. Pozytywne doświadczenia, jako jedyna firma energetyczna w kraju, już w tym zakresie posiadamy dzięki działającej w Bytomiu mikrosieci – podkreśla prezes Szczeszek. Już w 2030 roku wszyscy klienci Taurona dysponować będą inteligentnymi licznikami, które z jednej strony pozwolą konsumentom racjonalniej korzystać z energii elektrycznej, a z drugiej strony rozwiązanie to umożliwi oferowanie nowych produktów i usług.

Rozbudowa sieci i nowe przyłączenia
Grupa zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ciepła sieciowego w południowej części kraju poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zdecydowaną dekarbonizację miksu wytwórczego oraz poprawę efektywności funkcjonowania. Udział węgla do 2030 roku w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 proc.

Na terenach najbardziej zurbanizowanych, takich jak aglomeracja śląska, rozwój ciepła sieciowego to jedyny efektywny sposób walki z niską emisją. W ciągu ośmiu lat planujemy rozbudowę sieci i nowe przyłączenia o łącznej mocy prawie 450 MWt, a równocześnie zastąpienie źródeł węglowych niskoemisyjnymi i wysokosprawnymi jednostkami gazowymi

 – wskazuje Paweł Szczeszek. Grupa w najbliższych latach planuje rozszerzyć ofertę o sprzedaż chłodu i przygotować się do wykorzystania wodoru jako paliwa docelowego.

Nowa strategia zakłada utrzymanie pozycji Taurona jako jednego z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem liczby klientów, przy utrzymaniu bardzo wysokich standardów obsługi. Grupa planuje również w ciągu ośmiu lat całkowicie zdigitalizować obsługę klienta, czyli zminimalizować udział papieru w prowadzonych procesach.

 

 Źródło: redakcja

 

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo