TSUE zajął się pytaniami prejudycjalnymi w sprawie sędziego Igora Tulei

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczęła się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych warszawskiego sądu dotyczących uprawień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dotyczą one sprawy immunitetu wzbudzającego ogromne kontrowersje sędziego Igora Tulei.

n/z Igor Tuleya fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Jak podał TSUE, rozprawa ta „wpisuje się w szereg spraw dotyczących niezawisłości sądownictwa i państwa prawa w Polsce”.

TSUE atakuje 

- W lutym 2020 r. Polska zmodyfikowała swoje przepisy dotyczące organizacji sądów. W rezultacie Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezawisłość była ostatnio wielokrotnie kwestionowana, powierzono rozpoznawanie spraw dotyczących uprawnień do ścigania lub zatrzymywania sędziów. Sąd Okręgowy w Warszawie ma wątpliwości co do tego, czy wydane przez Izbę Dyscyplinarną upoważnienie do ścigania sędziego jest dla niego wiążące, i zwraca się w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie chce również wiedzieć, czy w następstwie takiego upoważnienia skład polskiego sądu rozpoznającego daną sprawę może ulec zmianie

- przekazał Trybunał.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony został przez Sąd Okręgowy w Warszawie 18 listopada 2020 r. Sprawa, w której odbywało się posiedzenie, pierwotnie była prowadzona przez sędziego Igora Tuleyę, ale Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła mu immunitet i zawiesiła w obowiązkach sędziego oraz obniżyła o 25 proc. jego uposażenie. Sprawy sędziego Tulei przydzielono zaś nowym sędziom.

Pytania 

W pytaniach do TSUE zwrócono się m.in. o rozstrzygnięcie, czy "prezes sądu może – samodzielnie i bez kontroli sądowej – podjąć decyzję o zmianie składu sądu na skutek wydania przez organ, taki jak Izba Dyscyplinarna, zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego pierwotnie wyznaczonego składu sądu".

Zapytano też, czy możliwe jest przyznanie mocy wiążącej takiemu uchyleniu immunitetu także w zakresie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych "z uwagi na wydanie go przez organ, taki jak Izba Dyscyplinarna" i czy sąd, w składzie którego nie zasiada sędzia pierwotnie wyznaczony do rozpoznania danej sprawy, może rozstrzygać.

"Czy znaczenie dla odpowiedzi na powyższe pytania ma fakt, że Izba Dyscyplinarna i Trybunał Konstytucyjny nie gwarantują skutecznej ochrony sądowej z uwagi na brak niezawisłości i stwierdzone naruszenia przepisów dotyczących powoływania ich członków?"

- zapytano także w postanowieniu SO wydanym przez sędziego Piotra Gąciarka.

W postanowieniu zwrócono się także do TSUE o rozpatrzenie tych pytań w trybie przyspieszonym.

Sprawa Tulei 

Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Tulei było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o postępowanie w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

 

 Źródło: Pap, Niezalezna.pl

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo