Program "Strzelnica w Powiecie". Czyli jak nauczyć młodzież obchodzenia się z bronią

Do 15 lipca samorządy mogą składać wnioski na skorzystanie z dofinansowania budowy strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych w ramach programu „Strzelnica w Powiecie”. Pierwotny termin przedłużono o dwa tygodnie. Na strzelnicę pneumatyczną samorządy mogą pozyskać do 300 tys. zł, a w przypadku strzelnicy wirtualnej - do 200 tys. zł dotacji. Celem tego programu jest m.in. podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.

CWCR

Program "Strzelnica w Powiecie" ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

W ramach programu „Strzelnica w powiecie 2021” powstało w sumie 46 strzelnic różnego typu, na dofinansowanie strzelnic Ministerstwo Obrony Narodowej wydało ponad 6.780.000,00 zł.

 

W obecnych konkursach ofert samorządy terytorialne mogą wystąpić o:

- wsparcie finansowe na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w
tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych,

- wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup
pierwszego wyposażenia.

Zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Na strzelnicę pneumatyczną samorządy mogą pozyskać do 300 tys. zł, a w przypadku strzelnicy wirtualnej do 200 tys. zł dotacji. Warunkiem niezbędnym jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.


Adaptacja pomieszczeń pod strzelnice może być realizowana w terminie od dnia ogłoszenia konkursu ofert, ale tylko w zakresie zadań finansowanych ze środków
własnych jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 grudnia 2022 r. ( dopuszcza się dofinansowanie zadania już rozpoczętego), za końcowy termin realizacji zadania uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego strzelnicy.

Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia strzelnicy pneumatycznej lub wirtualnej na potrzeby uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa lub organizacjom pozarządowym prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, szczegółowe wytyczne dotyczące udostępniania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe wymagania konkursowe

 

 

 

 


Źródło: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

#obronność #samorządy #organizacje proobronne ##MON #Strzelnica w powiecie

Paweł Kryszczak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo