Fundamentalna zasada budowania pokoju

Ostro i krytycznie oceniałem, w minionych tygodniach i miesiącach, wypowiedzi zarówno hierarchów Stolicy Apostolskiej, jak i samego papieża Franciszka w kwestii wojny w Ukrainie. Tym bardziej się cieszę, że teraz mogę jedną z nich pochwalić.

O czym mowa? O istotnych słowach arcybiskupa Paula Gallaghera, szefa watykańskiej dyplomacji. „Trzeba też oprzeć się pokusie zaakceptowania kompromisu kosztem terytorium Ukrainy, jego integralności. Wręcz przeciwnie musimy przyjąć to jako podstawową zasadę” - powiedział hierarcha na Uniwersytecie Gregoriańskim podczas konferencji na temat migracji. Jeśli jest to zasada hermeneutyczna, wedle której interpretować należy wszystkie inne watykańskie wypowiedzi, to chwała Panu. Warto ją jednak także nieustannie przypominać światowym politykom, którzy - niekiedy - sugerują, że ceną za pokój ma być odstąpienie od integralności terytorialnej Ukrainy. Ten pomysł musi się skończyć źle, bo będzie on sygnałem dla Rosji (ale i dla innych państw rządzonych przez zbrodniarzy), że można bezkarnie atakować innych, a nagrodą za to, jeśli tylko będzie się wystarczająco okrutnym, będą nowe terytoria. 

Wypowiedź arcybiskupa Paula Gallaghera jest jednak istotna także z innych powodów. Watykański hierarcha przypomina o konieczności solidarności, a także o tym, że ta wojna i pomaganie w jej trakcie to działania długodystansowe. „Musimy zachować solidarność, bo jest prawdą, że Europa, a zwłaszcza niektóre kraje, jak Polska czy Mołdawia były bardzo wspaniałomyślne, ale istnieje niebezpieczeństwo, że przyjdzie zmęczenie. Dlatego w żadnym wypadku nie możemy sądzić, że problemy rozwiążą się same. Musimy na różnych polach – jako chrześcijanie duchowo poprzez modlitwę – zabiegać o zakończenie tej straszliwej wojny. Ale musimy też wspierać władze naszych krajów, aby coraz bardziej angażowały się w udzielanie pomocy i wywieranie nacisku, aby położyć kres tej wojnie i cierpieniu. Na wszystkie możliwe sposoby należy pracować na rzecz pokoju. Jako ludzie Kościoła musimy podkreślać wymiar ekumeniczny na tym polu, starając się zrozumieć trudności” - mówił arcybiskup.

W tej wypowiedzi jest wszystko, czego trzeba. Tak, potrzebne są negocjacje; tak, konieczne jest zaangażowanie w pomoc, i potrzebna jest także modlitwa. Negocjacje nie mogą jednak oznaczać wymuszania ustępstw na Ukrainie. To by było zaprzeczenie dążenia do pokoju.

 


Źródło:

Tomasz P.  Terlikowski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo