Raport KPMG: Polska zieloną wyspą na mapie UE, Francja tonie w nielegalnych papierosach 

W 2021 r. udział papierosów nielegalnych w Polsce był historycznie niski (4,9 proc.). Z największym problemem mierzy się Francja: średnio co trzeci papieros (29,4 proc.) wypalony w tym kraju pochodzi z nielegalnych źródeł

Według najnowszego raportu firmy KPMG, w Unii Europejskiej (UE) w ub. roku wypalono o 1,3 mld sztuk więcej nielegalnych papierosów niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9 proc. Wielkość szarej strefy tytoniowej w UE szacuje się na poziomie 35,5 mld sztuk nielegalnych papierosów, co odpowiada 8,1 proc. całkowitej konsumpcji w regionie. Historycznie niskim wynikiem może pochwalić się Polska. Szara strefa papierosowa nad Wisłą w ub. roku sięgnęła zaledwie 4,9 proc. Polska ma również jedną najwyższych w całej UE dynamik spadku konsumpcji papierosów z przemytu. Na drugim biegunie znalazła się Francja, gdzie średnio co trzeci papieros (29,4 proc.) pochodzi z nielegalnych źródeł i dynamika spożycia papierosów z czarnego rynku rośnie wykładniczo. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. polityka akcyzowa francuskiego rządu. 

Firma KPMG co roku publikuje badanie dotyczące nielegalnej konsumpcji papierosów w 27 państwach członkowskich UE, a także Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Zgodnie z najnowszym raportem firmy, w ub. roku największym w UE rynkiem nielegalnych papierosów pozostawała Francja.

W 2021 r. Francuzi skonsumowali 15,1 mld sztuk nielegalnych papierosów (wzrost o 3,4 mld sztuk), z czego blisko połowę (7,96 mld) stanowiły papierosy podrabiane. Całościowo przełożyło się to na utratę wpływów podatkowych do francuskiego budżetu rzędu 6,2 miliarda euro. Dla porównania, w Polsce w ub. roku wypalono 2,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, czyli o 1,4 mld sztuk mniej niż przed rokiem (spadek o 3,7 pkt. proc.). Przekłada się to na utratę wpływów podatkowych ze sprzedaży papierosów rzędu 0,28 miliarda euro. 

- W ostatnich kilku latach walka z papierosowym podziemiem w Polsce przypomina dobrze naoliwioną maszynę. Każdy element znakomicie spełnia w niej swoją funkcję. Od zmian w prawie eliminujących luki po jego skuteczną egzekucję. Tylko w ub. roku polskie służby zlikwidowały 70 fabryk produkujących nielegalne papierosy. To najlepszy wynik w UE. Nasza firma blisko współpracuje ze służbami mundurowymi, które skutecznie ścigają akcyzowych przestępców, likwidują nielegalne fabryki papierosów i udaremniają próby przemytu. Polski rząd prowadzi też racjonalną politykę fiskalną, której przejawem jest choćby mapa akcyzowa, wprowadzająca przewidywalność w branży na kilka lat do przodu. Jako rynek graniczny UE wykazujemy się dużą roztropnością w kwestiach właściwego wyważenia akcyzy na wyroby tytoniowe. Powinniśmy brać pod uwagę nie tylko kwestie zewnętrzne, takie jak ryzyko przemytu ze Wschodu, lecz także kwestie wewnętrzne, takie jak potrzeba zapewnienia blisko 8 milionom naszych palaczy przystępnych ekonomicznie alternatyw, konkurencyjnych wobec papierosów, które mogliby wybierać zamiast palenia. Szczególnie, że od początku roku rynek papierosów w Polsce rośnie w dwucyfrowym tempie

 – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. 

Rekordowo wysoka akcyza na wyroby tytoniowe i ich alternatywy w państwach takich jak Francja sprawia również, że osoby palące papierosy, zamiast decydować się na wybór potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw, kupują papierosy na czarnym rynku:

- Wyniki przedstawione w raporcie firmy KPMG powinny być traktowane jako sygnał alarmowy. To niepokojące, że w krajach utrzymujących wysokie podatki akcyzowe, takich jak Francja, zamiast obserwować spadek odsetka palących – obserwujemy wzrost konsumpcji podrabianych papierosów. W rzeczywistości we Francji w ostatnich 5 latach średnia cena paczki legalnych papierosów wzrosła o ponad połowę, a liczba pełnoletnich palaczy spadła tylko nieznacznie. Inne państwa UE przyjęły zróżnicowaną politykę dotyczącą produktów alternatywnych dla papierosów, która wspiera stały spadek konsumpcji papierosów, przy jednoczesnym ograniczaniu nielegalnego handlu. I już im się to opłaca. Dla Komisji Europejskiej powinien to być fundament na przyszłość

 – mówi Gregoire Verdeaux, wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w firmie PMI.

Raport KPMG na zlecenie firmy PMI wskazuje, że nieco ponad połowa państw członkowskich UE (16 z 27 państw) doświadczyła w ub. roku malejącego bądź stabilnego spożycia nielegalnych papierosów. Wśród takich państw na czoło wybija się m.in. Polska. Jeszcze w 2017 r. udział nielegalnych papierosów w całkowitej konsumpcji firma KPMG szacowała u nas na poziomie 12,1 proc. W 2021 r. było to już 4,9 proc. W Polsce obserwuje się również wysoką dynamikę spadku konsumpcji papierosów z przemytu i rosnący rynek legalnej sprzedaży papierosów. Zgodnie z raportem KPMG w 2021 r. w Polsce wypalono 41,9 mld sztuk papierosów – to o 1,32 mld sztuk więcej niż rok wcześniej.

Jak wylicza w swoim raporcie firma KPMG, gdyby w 2021 r. papierosy z przemytu zostały zakupione w legalnej dystrybucji, rządy państw UE uzyskałyby łącznie dodatkowo 10,4 mld euro z tytułu podatków: 

- Dane historyczne wskazują, że znaczące podwyżki akcyzy, wykraczające poza wskaźniki makro, na wszystkie kategorie produktów nikotynowych doprowadziły do załamania rynku fiskalnego w Polsce. Utrata dochodów podatkowych ogranicza możliwości państwa do inwestowania w kluczowe z dzisiejszej perspektywy obszary, takie jak bezpieczeństwo publiczne czy infrastruktura. Zaś z punktu widzenia zdrowia publicznego ważne wydaje się to, aby każdy polski palacz, bez względu na zasobność portfela i który w innym przypadku kontynuowałby palenie, nie miał ograniczonego dostępu do alternatywnych dla papierosów produktów obniżonego ryzyka

 – mówi Wojciech Niewierko, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych w Philip Morris Polska .

W swoim raporcie firma KPMG zwraca też uwagę, że z powodu trwających obostrzeń w podróżowaniu i ruchu granicznym, związanych z pandemią COVID-19, w ub. roku zorganizowane grupy przestępcze skupiały się na produkcji podrabianych papierosów bezpośrednio w granicach państw UE. Wywiady przeprowadzone przez firmę KPMG z 7 różnymi organami ścigania wykazały, że nielegalne zakłady produkcyjne coraz częściej przenoszą się na zachód Europy, aby w ten sposób mieć ułatwiony dostęp do bardziej zyskownych rynków zbytu dla przemytników, takich jak Francja czy Wielka Brytania.

Więcej informacji o działaniach firmy PMI w zakresie zapobiegania nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi oraz metod walki z przemytem papierosów – można znaleźć na stronie PMI.com
 

 Źródło: niezalezna.pl, mat.pras.

 

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo