Zarząd województwa opolskiego z absolutorium. PiS był przeciw

Głosami rządzącej w regionie koalicji KO-PSL-Mniejszość Niemiecka udzielono absolutorium zarządowi województwa za rok 2021. Przeciwko głosowali radni opozycyjnego klubu radnych PiS.

https://www.opolskie.pl/

W przedstawionym radnym sprawozdaniu z działalności zarządu województwa w 2021 roku marszałek Andrzej Buła przypomniał, że był to rok szczególny ze względu na pandemię COVID-19. Z tego względu na przeciwdziałanie różnym, negatywnym skutkom COVID-19 wydano w województwie 358 mln złotych w 64 projektach unijnych.

Jedno z głównych źródeł finansowania działań samorządu województwa, których celem jest rozwój regionu, to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program się już kończy, ale tylko w ubiegłym roku w ramach RPO przeprowadzono 11 naborów na łączną kwotę niemal 90 milionów zł. Z beneficjentami z różnych środowisk podpisano 212 umów o wartości ponad 253 milionów zł. Za zrealizowane działania wypłacono beneficjentom prawie 567 mln złotych.

Podczas dyskusji radni rządzącej koalicji pozytywnie oceniali działanie zarządu województwa, podkreślając dobrą kondycję finansową regionu i różnorakie działania na rzecz poprawy jego funkcjonowania. Z kolei opozycyjni radni dopytywali się o czekające na rozwiązania problemy związane m.in. z malejącą liczbą mieszkańców regionu i starzejącym się społeczeństwem.

W części poświęconej finansom województwa poinformowano, że 2021 rok zakończył się wykonaniem dochodów w kwocie 628,5 mln zł, tj. 111,6 proc. planu oraz wykonaniem wydatków w kwocie 541,3 mln zł, (95,3 proc. planu). Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87,2 mln zł, wyższą od planowanego wyniku o kwotę 91,9 mln zł.

Jak podkreślali radni koalicji – dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosły 184,5 mln zł, tj. o 59,3 proc. więcej niż w 2020 roku i według przytoczonych na sesji statysty, dynamika wzrostu w stosunku do 2020 roku sytuuje województwo opolskie na pierwszym miejscu w kraju. Na koniec 2021 roku zadłużenie zmniejszyło się o 18,85 mln zł i wynosiło 61,15 mln zł.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 18 radnych, przeciw było 7 osób. 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo