W tym wieku wypalenie zawodowe deklaruje co druga osoba!

46 proc. pokolenia Z i 45 proc. millenialsów odczuwa symptomy wypalenia zawodowego. Głównym zmartwieniem tych grup są koszty życia i katastrofa klimatyczna. 46 proc. pokolenia Z i 47 proc. millenialsów żyje od wypłaty do wypłaty - wynika z najnowszego raportu Deloitte.

Zdjęcie autorstwa Ivan Samkov z Pexels

Badanie Global 2022 Gen Z and Millennial Survey firmy doradczej Deloitte dotyczyło postrzegania pracy przez przedstawicieli pokolenia Z (inaczej zoomersów - pokolenie urodzone między 1995 a 2010 r.) i millenialsów (pokolenie urodzone między 1981 a 1996 r.) z 46 krajów.

Największe zmartwienia

Głównym zmartwieniami zarówno zoomersów jak i millenialsów są koszty życia (odpowiednio 29 proc. i 36 proc. wszystkich wskazań) i zmiany klimatu (24 i 25 proc.). Zoomersi na trzecim miejscu postawili bezrobocie (20 proc.), na czwartym zdrowie psychiczne swojego pokolenia (19 proc.). Na piątym miejscu znalazło się molestowanie seksualne - jako główną troskę wskazało je 17 proc. zoomersów. Dla millenialsów na trzecim, czwartym i piątym miejscu znalazły się odpowiednio stan służby zdrowia/zapobieganie chorobom (21 proc.), bezrobocie (20 proc.) oraz przestępczość/osobiste bezpieczeństwo (18 proc.).

Odpowiedzi dotyczące obaw o koszty życia pokrywają się z odpowiedziami o swoje finanse: 46 proc. respondentów z pokolenia Z i 47 proc. millenialsów deklaruje, że żyje od wypłaty do wypłaty, 29 proc. zoomersów i 31 proc. millenialsów nie jest pewnych, czy będzie w stanie przejść na emeryturę posiadając wystarczający komfort finansowy. 30 i 29 proc. zoomersów i millenialsów nie czuje się zabezpieczona finansowo. Deloitte stawia tezę, że być może wiele osób decyduje się na dodatkową pracę, by zminimalizować trudności finansowe - 43 proc. zoomersów i 33 proc. millenialsów odpowiedziało, że wykonuje inne zlecenia oprócz swojej „głównej” pracy.

Syndrom wypalenia zawodowego

Jednocześnie blisko połowa respondentów czuje się wypalona zawodowo - deklaruje to 46 proc. zoomersów i 45 proc. millenialsów. Co piąty (20 proc.) zoomers i co czwarty (25 proc.) millenials jest zdania, że ich pracodawca nie traktuje poważnie ich wypalenia zawodowego ani nie podejmuje czynności, które mogłyby ten stan zmienić.

W ocenie autorów raportu mamy obecnie do czynienia z „wielką rezygnacją”: 40 proc. zoomersów w ciągu najbliższych dwóch lat planuje zmianę miejsca pracy, w przypadku millenialsów takiej odpowiedzi udzieliło 24 proc. respondentów. Z kolei 35 proc. zoomersów i 32 proc. millenialsów jest gotowa rzucić swoją obecną pracę nawet w przypadku, gdy nie mają zagwarantowanego innego stanowiska.

Praca zdalna przede wszystkim

Respondenci wskazali na czynniki, które zadecydowały o obecnym miejscu pracy. Dla 32 proc. zoomersów i 39 proc. millenialsów na pierwszym miejscu znalazła się możliwość zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Taki sam procent (29 proc.) przedstawicieli obu pokoleń na drugiej pozycji usytuowało naukę i rozwój związany z danym stanowiskiem. Dopiero na trzecim miejscu znalazły się pieniądze (wynagrodzenie i nagrody) - czynnik ten był najważniejszy dla 24 proc. zoomersów i 27 proc. millenialsów.

Badanie wykazało, że oba pokolenia zdecydowanie preferują pracę zdalną - jej zwolennikami jest 75 proc. zoomersów i 76 proc. millenialsów. Chęci nie przekładają się jednak na realną możliwość takiego trybu pracy. „Przynajmniej od czasu do czasu” pracować zdalnie może obecnie 49 proc. pokolenia Z i 45 proc. millenialsów - tłumaczy Deloitte.

Deloitte przekazał ponadto, że respondenci wskazywali na obecność stresu w ich życiu. 46 proc. zoomersów i 38 proc. millenialsów „odczuwa stres przez cały czas lub większość czasu”. Dla 47 proc. zoomersów i 43 proc. millenialsów głównym powodem stresu są długoterminowe obawy o przyszłość finansową. Z kolei problemy z bieżącymi finansami są najważniejszym powodem stresu dla 42 proc. osób z pokolenia Z. Deloitte przypomniał, że w zeszłym roku w ten sposób odpowiedziało 38 proc. ankietowanych.

Badanie The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey 2022 zostało przeprowadzone na próbie ponad 14,8 tys. przedstawicieli pokolenia Z i ponad 8,4 tys. millenialsów z 46 krajów.

 Źródło: Niezalezna.pl, PAP

 

MaŁu
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo