Ambitne plany PGE. Farmy fotowoltaiczne w całej Polsce do 2030 roku

Grupa PGE, będąca największym producentem zielonej energii w Polsce, jeszcze w tym roku uruchomi 19 nowych farm fotowoltaicznych. W kolejnych latach tego typu instalacji będzie jeszcze więcej. Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest PGE Energia Odnawialna.

Foto: mat. prasowy
PGE

Zgodnie z nową strategią, Grupa PGE uzyska neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Zakłada on, że ciągu dekady PGE zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW. Dotychczas zabezpieczono na ten cel ponad 3000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 2000 MW.

Obecnie firma posiada pięć instalacji PV o łącznej mocy około 5 MW. W tym roku PGE, poza uruchomieniem 19 farm fotowoltaicznych, zamierza uzyskać pozwolenia na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że otrzymanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów trwa wiele miesięcy. W kolejnych latach, gdy ten proces przyspieszy, PGE będzie mogła każdego roku ogłaszać przetargi na ponad 300 MW megawatów w energetyce słonecznej.

Nowe inwestycje realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE interesują niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach (min. 5 ha) położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej. 

Farmy fotowoltaiczne w całej Polsce

Inwestycje fotowoltaiczne będą częścią transformacji energetycznej realizowanej zarówno w regionie Bełchatowa jak i Turowa. W pierwszym przypadku zakłada się, że na kilku kompleksach działek o łącznej powierzchni ponad 500 ha zostaną zbudowane instalacje PV o łącznej mocy do 600 MW. Budowa jednej z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Druga z planowanych farm ma powstać m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

Ważną inwestycją w regionie będzie też wybudowana wspólnie z Gminą Kleszczów instalacja słoneczna mocy 50 MW. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych.

Na terenie Kompleksu Energetycznego Turów, PGE wybuduje natomiast dwie farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Podobna inwestycja zostanie też zrealizowana na dwuhektarowych gruntach należących do Elektrowni Opole.

Jeszcze w tym roku budowa kluczowych inwestycji

Jedną z najważniejszych inwestycji PGE w ramach programu PV będzie budowa elektrowni fotowoltaicznej Jeziórko, na którą składać się będą dwa kompleksy: PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2. Powstająca w gminie Grębów na Podkarpaciu farma należeć będzie do największych w Polsce. 

Inwestycja zostanie zbudowana w gminie Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu, głównie na terenach poeksploatacyjnych należących do spółki Siarkopol Tarnobrzeg. Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach. W pierwszej kolejności, do końca 2023 r. uruchomiona zosta-nie instalacja o mocy 100 MW i produkcji na poziomie ok 100 tys. MWh rocznie. Pozwoli ona zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Opola. Rok później PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA). Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowane zostaną m.in. 23 projekty, które wygrały zeszłoroczną aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

 

 Źródło: niezalezna.pl

Beata Mańkowska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo