KGP Gliwice zaprasza na odsłonięcie popiersia gen. Rozwadowskiego

W piątek w Lublińcu odbędzie się odsłonięcie popiersia generała Tadeusza Rozwadowskiego - informuje gliwicki Klub Gazety Polskiej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11:00. W obchodach brać będzie udział redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.

gen. Tadeusz Rozwadowski w Paryżu w 1919
skan z mbc.cyfrowemazowsze.pl (jednodniówka "Tadeusz Rozwadowski")

Inicjatorami powstania popiersia generała Tadeusza Rozwadowskiego są proboszcz miejscowej parafii wojskowej ks. mjr Przemysław Tur,  Stowarzyszenie Patriotyczne im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, wraz z pomocą Strzelców Rzeczypospolitej i Klubu Gazety Polskiej w Gliwicach. Honorowy patronat objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Pod popiersiem znajdować się będzie napis: 

Gen. broni Tadeusz Jordan Rozwadowski
19.05.1866 – 18.10.1928
Twórca i pierwszy Szef Sztabu Generalnego  Wojska Polskiego -1918 r
Autor i współtwórca zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej – 1920 r.
Prekursor wojsk szybkiego reagowania
Wierny Bogu, Honorowi i Ojczyźnie

Pamiętamy
Jednostka Wojskowa Komandosów
Stowarzyszenie Patriotyczne im. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego
Lubliniec, 17 czerwca 2022 roku


Tadeusz Jordan Rozwadowski, to jeden z najwybitniejszych dowódców w historii Polski. W momencie odzyskiwania niepodległości był najwyższym w stopniu i doświadczeniu bojowym generałem polskim, odznaczonym najważniejszym austriackim orderem Marii Teresy za wyjątkowe zasługi wojenne. Został powołany (25.10.1918r) przez Radę Regencyjną, na szefa Sztabu Generalnego i dowódcę wojsk polskich, W ciągu dwóch tygodni - nim przekazał naczelne dowództwo Józefowi Piłsudskiemu - zorganizował Sztab Generalny oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych. Powołał zawiązki straży granicznej, marynarki wojennej, dowództwa kawalerii i innych rodzajów wojsk. Uzyskał od cesarza  Karola zwolnienie z przysięgi wierności Austrii oddziałów polskich i spowodował zaprzysiężenie ich na wierność Polsce. Zorganizował rozbrajanie oddziałów niemieckich i tworzenie polskich.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej, w obliczu zagrażającej klęski, powołany został ponownie na Szefa Sztabu Generalnego. Od 22 lipca do 8 sierpnia 1920 roku, potrafił opanować sytuację, uznawaną za beznadziejną, zorganizować przegrupowanie wojsk do decydującej bitwy, opracować jej plan i zatwierdzić go u Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Następnie z niezbędnymi korektami Bitwę Warszawską przeprowadził  do zwycięskiego końca. Uznano ją za  jedną z najważniejszych bitw w historii Polski i Europy. 

Według gen. Maxima Weyganda, obserwatora i uczestnika tych wydarzeń, zwycięstwo było wynikiem niezrównanej ofiarności Narodu Polskiego i Armii oraz geniuszu militarnego gen. Rozwadowskiego i jego zgodnej współpracy z Naczelnym Wodzem. 
Rozwadowski był też dyplomatą, strategiem, wynalazcą i nowatorem. Przewidywał możliwość wojny z Rosją lub Niemcami. W 1928 roku postulował,  utworzenie „Armii wysokiego pogotowia” z lotnictwem, bronią pancerną, samochodami i zmodernizowaną kawalerią, która w bardzo krótkim czasie mogłaby przystąpić do działania. Był więc wizjonerem sił szybkiego reagowania. Jawi się jako prekursor Wojsk Specjalnych, które dzisiaj w pełni obrazuje Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.

Oprócz niepodważalnych zasług wojennych trzy atrybuty; geniusz strategiczny, zdolność do zgodnej współpracy pomimo różnicy poglądów politycznych i wojskowych oraz zdolność przewidywania wydarzeń, w zupełności wystarczają do  oddawania honorów generałowi broni Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu i postawienia w Lublińcu pomnika

- napisał Jan Święcicki, członek zarządu towarzyszenia Patriotycznego im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Lubliniec #Kluby Gazety Polskiej #Gazeta Polska #Tomasz Sakiewicz #Gliwice #gen. Tadeusz Rozwadowski

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo