Wysoki zysk Narodowego Banku Polskiego za 2021 rok

Na koniec 2021 r. Narodowy Bank Polski odnotował najwyższą w historii sumę bilansową w wysokości 825,3 mld zł oraz najwyższy wynik finansowy, który wyniósł prawie 11 mld zł.

Foto: mat. prasowy
NBP

Wypracowany przez NBP zysk za 2021 r. zgodnie z ustawą o NBP zostanie przekazany do budżetu państwa jako wpłata w wysokości 10,4 mld zł (95 proc. zysku), a pozostałe 0,5 mld zł (5 proc. zysku) zwiększy fundusz rezerwowy NBP.

W 2021 r. NBP odnotował wzrost wartości aktywów i pasywów o 131 mld zł. 

•    Suma bilansowa NBP na koniec 2021 r. wyniosła 825,3 mld zł. To o 131 mld zł więcej niż w rok wcześniej. 

•    NBP odnotował najwyższy wynik finansowy w historii – prawie 11 mld zł.

Źródłem tak wysokiego zysku NBP za 2021 r. były operacje przeprowadzane w ramach zarządzania rezerwami w walutach obcych i złocie.

Definicje:

Suma bilansowa NBP – wielkość aktywów i pasywów Banku.
Aktywa NBP – kontrolowane przez NBP zasoby powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do NBP korzyści ekonomicznych.
Pasywa NBP – pieniądz w obiegu, zobowiązania i kapitał własny NBP.
Wynik finansowy NBP – różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami dotyczącymi danego roku obrotowego.

 

 Źródło: NBP/Materiał Partnera

##bank centralny #Bank centralny

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo