PMI osiąga cel dotyczący reprezentacji kobiet na stanowiskach managerskich i po raz kolejny otrzymuje Certyfikat Równych Płac

Philip Morris International ogłosił właśnie osiągnięcie swojego globalnego celu w zakresie poprawy równowagi płci, zapewniając do 2022 r. co najmniej 40% udział kobiet na stanowiskach managerskich. O sukcesie można też mówić w przypadku rynku polskiego, gdzie taką rolę pełni już ponad 45% zatrudnionych kobiet. Firma ogłosiła również, że po raz drugi od 2019 r. została certyfikowana przez niezależną szwajcarską Fundację EQUAL-SALARY. Ponowna certyfikacja potwierdza, że PMI płaci swoim pracownikom jednakowo za jednakową pracę, bez względu na płeć, na ponad 90 rynkach, na których działa firma.

fot. mat. pras.

Philip Morris od zawsze stawia na równość, która przejawia się w wielu aspektach działania firmy. Mowa m.in. o równym dostępie do awansu, równym wynagrodzeniu, bez względu na płeć czy wiek oraz o rozwiązaniach wspierających rodzicielstwo równości. Budowanie firmy, która przechodzi największą transformację w swojej historii, właśnie na takich wartościach, przybliża ją do osiągnięcia celu, jakim jest tworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, co podkreśla Jacek Olczak, Dyrektor Generalny PMI:

"Jestem niezmiernie dumny z wizji, zaangażowania i osiągnięć PMI w zakresie zapewnienia równych szans wszystkim w miejscu pracy, niezależnie od płci. Osiągnięcie tego celu jest dowodem na to, że nasza strategia integracji i różnorodności przynosi efekty. Różnorodność profili, środowisk i perspektyw pozwala nam podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje, a także przyczynia się do osiągania lepszych i bardziej zrównoważonych wyników. Jestem głęboko przekonany, że kultura sprawiedliwości, integracji i różnorodności ma kluczowe znaczenie dla postępów PMI w dążeniu do przyszłości wolnej od dymu tytoniowego i będzie nadal przynosić korzyści firmie.”

Mimo osiągnięcia jednego z założonych celów, firma nie ustaje w staraniach i wyznacza kolejne ambitne kierunki w drodze do budowania środowiska równych szans. Mowa o 35% kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych do 2025 r. Posiadanie zróżnicowanej kadry pracowniczej jest bowiem kluczowym elementem w trwającym właśnie procesie transformacji. Nowy cel świadczy też o dążeniu firmy do ciągłej poprawy reprezentacji płci.

„Wyznaczony globalnie przez firmę cel, udało nam się osiągnąć nieco wcześniej – w Philip Morris w Polsce to już 45%. Jesteśmy niezwykle dumni z takiego wyniku i z tak zbalansowanej organizacji na szczeblu zarządczym. Jednocześnie, mamy pełną świadomość, że jako tak duży pracodawca, na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność w zakresie tworzenia dobrych praktyk oraz wyznaczania wysokich standardów rynkowych w zakresie równości i różnorodności. Za tymi wynikami stoją konkretne programy i narzędzia, które każdego dnia przybliżają nas do celu. Jest to m.in. globalny certyfikat Equal Salary, który otrzymaliśmy po raz kolejny i który potwierdza, że PMI płaci pracownikom jednakowo za jednakową pracę, bez względu na płeć, na ponad 90 rynkach. Philip Morris przechodząc największą transformację w swojej historii i zmieniając się w firmę technologiczną, może z sukcesem realizować biznesowe cele właśnie w oparciu o takie wartości jak równość, różnorodność i włączanie, dlatego jako firma, tak bardzo o nie dbamy globalnie i lokalnie” – dodaje Karolina Gębura-Nowak, Dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie
 
Fundacja EQUAL-SALARY jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Szwajcarii. Certyfikat EQUAL-SALARY weryfikuje, czy organizacje stosują zrównoważone polityki i praktyki w celu zapewnienia równego wynagradzania pracowników za taką samą pracę, bez względu na płeć. Uzyskanie globalnej recertyfikacji EQUAL-SALARY przez dużą międzynarodową firmę to historyczny moment dla ponad 89 tysięcy pracowników na ponad 90 rynkach, ale także dla sprawy równości płci na całym świecie.

Równość i różnorodność w Philip Morris w Polsce
Budowanie środowiska równych szans jest wpisane w DNA firmy Philip Morris. Firma stwarza także równe możliwości dla osób w różnym wieku. Jako partner merytoryczny, dołączyła do programu zainicjowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej: „Dialog Pokoleń”, który stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów. Philip Morris przechodząc największą transformację w swojej historii, wspiera również kobiety w świecie nowych technologii, współpracując z Women in Tech, czyli organizacją wspierającą kobiety w świecie nowych technologii. Projekt ma na celu wsparcie w szczególności pań, aby mogły rozwinąć się do roli liderek w branży. Organizacja jest także częścią klubu Champions of Change, którego ideą jest wspólne działanie na rzecz wspierania różnorodności w biznesie, działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych.

 

Spółki PMI w Polsce:
Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju oraz jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ok. 7 000 osób na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzą spółki odpowiadające za sprzedaż i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Zintegrowanych Usług Biznesowych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z ok. 2000 polskimi plantatorami tytoniu.

Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie oraz jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70 proc. produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 19 mld zł.

Philip Morris International (PMI) przewodzi transformacji w branży tytoniowej, a celem firmy jest stworzenie przyszłości wolnej od dymu tytoniowego i ostateczne zastąpienie papierosów produktami wolnymi od dymu, z pożytkiem dla dorosłych palaczy, którzy w przeciwnym razie nadal paliliby papierosy,
z korzyścią dla społeczeństwa, a także samej firmy oraz jej akcjonariuszy. PMI jest wiodącą, międzynarodową firmą tytoniową, zajmującą się produkcją i sprzedażą papierosów, a także wyrobów wolnych od dymu tytoniowego i powiązanych z nimi urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów, jak również innych produktów zawierających nikotynę na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi. PMI dostarcza ponadto swoje urządzenie IQOS (Platforma 1) oraz materiały eksploatacyjne autoryzowane przez Agencję Żywności
i Leków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (U.S. Food and Drug Administration) do Altria Group, Inc., w celu ich sprzedaży na terenie USA, na podstawie udzielonej licencji. PMI buduje przyszłość na nowej kategorii produktów wolnych od dymu, które – choć nie są wolne od ryzyka – stanowią znacznie lepszy wybór niż kontynuowanie palenia. Poprzez multidyscyplinarne możliwości w zakresie opracowywania produktów, najnowocześniejsze urządzenia i zaplecze naukowe, PMI dąży do tego, aby produkty wolne od dymu spełniały zarówno preferencje dorosłych konsumentów, jak również rygorystyczne wymagania prawne. Portfolio produktów bezdymnych IQOS autorstwa PMI obejmuje zarówno systemy podgrzewania tytoniu, jak również systemy do vapowania zawierające nikotynę. PMI szacuje, że ponad 20 milionów dorosłych palaczy na całym świecie całkowicie przeszło całkowicie na system podgrzewania tytoniu, dostępny w sprzedaży na ponad 67 rynkach w kluczowych miastach lub w całym kraju pod marką IQOS, zaprzestając dalszego palenia papierosów. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź strony: www.pmi.com i www.pmiscience.com.

 

 

 


Źródło: redakcja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo