Z OSTATNIEJ CHWILI

Polska przegrywa z Francją 0:1 w 44. minucie meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Bramkę zdobył Olivier Giroud • • •

Minister Puda dla "Gazety Polskiej Codziennie": Nowe wyzwania wymagają dodatkowych środków

W związku z nowymi wyzwaniami, które dla Polski pojawiły się po napaści Rosji na Ukrainie, potrzebne są nam dodatkowe środki, tak by zwiększyć skalę inwestycji, przywrócić dynamikę wzrostu gospodarczego sprzed pandemii i wojny - powiedział dla "Gazety Polskiej Codziennie" minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Grzegorz Puda
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Polska nadal nie może korzystać ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jakie są szanse, że te środki w najbliższym czasie zaczną trafiać do polskich przedsiębiorców i samorządów?
Polska czeka na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy. To jest kwestia kilku, kilkunastu dni. Zakończyły się już prace zespołów negocjacyjnych dotyczących polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Doszło do porozumienia w zakresie treści tzw. kamieni milowych. Uzgodnione treści zostały przekazane do ostatecznej akceptacji przez Komisję Europejską. W najbliższym czasie powinno dojść do zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy.
Następnym krokiem będzie realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Już realizujemy kilka inwestycji (np. program Czyste Powietrze, Maluch+), uruchamiamy też środki krajowe na finansowanie pozostałych inwestycji. Jednak w związku z nowymi wyzwaniami, które dla Polski pojawiły się po napaści Rosji na Ukrainie, potrzebne nam są każde dodatkowe środki i ich regularne wpływy, tak by zwiększyć skalę inwestycji, przywrócić dynamikę wzrostu gospodarczego sprzed okresu pandemii i wojny, ograniczyć inflację.
KPO jest przeznaczony przede wszystkim dla Polaków. Ma wpływ na wiele dziedzin codziennego życia ludzi, m.in. na: naukę i edukację, zdrowie, rolnictwo, kulturę, wsparcie przedsiębiorców itd.
 

Komisja Europejska wydała zgodę na wykorzystywanie pewnej puli pieniędzy z funduszy europejskich (z instrumentu REACT-EU przeznaczonego na łagodzenie skutków pandemii) na działania związane z pomocą dla ukraińskich uchodźców. Czy przewiduje się w najbliższym czasie stworzenie dodatkowego instrumentu finansowego, jeżeli chodzi o wsparcie krajów, które przyjmują uchodźców wojennych?
Komisja Europejska nie uruchomiła jak dotąd nowych funduszy na wsparcie krajów Unii Europejskiej przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Możliwość skorzystania z zaliczki dotyczy środków, które KE przyznała już Polsce na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią (REACT-EU). Skorzystanie z tej propozycji przez Polskę oznacza konieczność rezygnacji z wcześniej zaplanowanych inwestycji. Ogłoszone rozstrzygnięcie dotyczy przesunięcia terminów płatności z 2023 na 2022 r. w ramach obecnie obowiązujących wieloletnich ram finansowych. Wciąż oczywiście postulujemy o dodatkowe fundusze dla Polski na wsparcie uchodźców z Ukrainy i mówimy UE „sprawdzam” pod względem hołdowania wartościom, na które tak często się powołuje.

Na jakie wsparcie ze strony administracji rządowej mogą liczyć Ukraińcy uciekający przed wojną do Polski?
Granicę z Polską przekroczyło już ponad 3,2 mln uchodźców z Ukrainy. Polski rząd przygotował rozwiązania systemowe dotyczące legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, dostępu do rynku pracy, ale też opieki zdrowotnej i edukacji. Od pierwszych dni obywatele Ukrainy są otaczani pomocą, w której uczestniczy również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Dokonaliśmy m.in. przeglądu programów operacyjnych z obecnej oraz przyszłej perspektywy finansowej, które pozwolą na wsparcie potrzebujących. Już w marcu MFiPR przygotowało mapę pomocy dla osób uciekających przed wojną i rosyjskim terrorem z Ukrainy, obejmującą działania możliwe do finansowania ze środków polityki spójności.
Uchodźcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Naszym celem jest umożliwienie tym osobom zaaklimatyzowania się w Polsce, znalezienia swojego miejsca w społeczności lokalnej i podjęcia pracy. Wsparcie dotyczy m.in. nauki języka polskiego, pomocy w legalizacji pobytu i załatwianiu spraw administracyjnych, uzupełniania kwalifikacji, pomocy w znalezieniu zatrudnienia, usług zdrowotnych, wsparcia psychologicznego, a także poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Polska już zdecydowała o przeznaczeniu możliwych do przekierowania środków z programu POWER i programów regionalnych na pomoc na rzecz uchodźców. W programach regionalnych to 106 mln euro. W POWER zidentyfikowaliśmy 45 mln euro oszczędności, które chcemy przeznaczyć na wsparcie obywateli Ukrainy, np. studentów, pracowników czy ochrony zdrowia.

Cały tekst w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"

 

 

 Źródło: Gazeta Polska Codziennie

#Gazeta Polska Codziennie

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo