ZHP dopuścił alternatywne przyrzeczenie harcerskie

Przystępujący do Związku Harcerstwa Polskiego będę mieli możliwość wyboru między już istniejącą rotą, a dodatkową, niezawierającą słowa Bóg. Jak tłumaczy ZHP, zmiana to wyjście naprzeciw osobom, które poszukują swojej drogi i często nie są gotowe na określenie wyznania.

Zdjęcie ilustracyjne
Krzychu025 / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 // https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sznur_OHR.jpg

W mijającym tygodniu w Warszawie obradował 42. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd ZHP jest najwyższą władzą związku, zapadają na nim najważniejsze decyzje - instruktorzy demokratycznie decydują o najważniejszych sprawach organizacji, wyznaczają kierunki, jakimi powinno podążać harcerstwo, wprowadzają zmiany.

Zgromadzeni delegaci, przedstawiciele jednostek harcerskich z całej Polski, po długiej dyskusji podjęli decyzję o wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego.

Dwie roty do wyboru

Harcerka i harcerz podczas składania przyrzeczenia harcerskiego będą mieć możliwość wyboru dwóch rot.

Pierwsza wersja brzmi: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

Druga wersja natomiast to: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

Związek wyjaśnia, że ustanowienie wersji zawierającej odniesienie do wyższych wartości i przy jednoczesnym stosowaniu formy niezawierającej słowa "Bóg", usankcjonuje przystępowanie do ZHP osób, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania, ale ciągle go poszukują.

"Rozwój duchowy jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej ZHP. Chcemy jako organizacja dawać możliwość młodym ludziom szukania swojej drogi, w której wspierają ich instruktorki i instruktorzy”

– podkreśla ZHP.

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#ZHP #harcerstwo #Polska

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo