Z OSTATNIEJ CHWILI

Minister Dworczyk: kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą zostanie otwarte w 2023 roku przed wakacjami w Niżankowicach-Malhowicach • • •

Orlen rozwija segmenty wydobycia i energetyki

Grupa Orlen konsekwentnie buduje polski koncern multienergetyczny, którego mocnymi filarami są segmenty wydobycia węglowodorów i energetyki.

fot. mat. pras.

Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Upstream rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego – Bajerze i Tuchola, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Pochodzący z Bajerza gaz, po miejscowym przetworzeniu na energię elektryczną za pośrednictwem Energi Operator, od razu trafia do sieci. Zasoby geologiczne obu złóż szacowane są na około 1,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Rocznie z wydobywanego gazu będzie można wytworzyć 125 tys. MWh energii elektrycznej, co jest w stanie zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię mieszkańców miasta wielkości Torunia.

Wydobycie i energetyka to dwa bardzo ważne filary koncernu multienergetycznego, który konsekwentnie wzmacniamy. To także kluczowe elementy naszej strategii, zgodnie z którą zamierzamy do 2030 r. zwiększyć o 250 proc. dzienne wydobycie węglowodorów oraz pokrywać 20 proc. naszego zapotrzebowania z własnych złóż gazowych

– powiedział na konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Według szacunków koncernu eksploatacja złóż potrwa około 14 lat. Rocznie będą one w stanie zapewnić energię elektryczną dla około 70 tys. gospodarstw domowych. W Bajerzu i Tucholi zainwestowano w instalacje modułowe. To oznacza, że wszystkie ich elementy, łącznie z budynkami, są możliwe do zdemontowania i po wyczerpaniu zasobów złoża będzie można przenieść instalacje w całości lub w części do nowej lokalizacji. W każdym z ośrodków zainstalowano po dwa silniki gazowe i generatory, z których generowana energia przesyłana jest linią kablową do sieci dystrybucyjnej Energa Operator w Bajerzu oraz Enea Operator w Tucholi, by finalnie trafić do konsumentów.

Realizacja wizji „zielonego koncernu”
Zastosowane zestawy prądotwórcze dostarczają nie tylko energię elektryczną, ale również ciepło, uzyskane podczas pracy silników gazowych, na potrzeby instalacji technologicznej i potrzeby własne ośrodków. To pierwsza w historii Grupy Orlen inwestycja, w której wydobywany gaz nie jest oddawany do infrastruktury przesyłowej, tylko służy do produkcji energii elektrycznej. Wynika to z uwarunkowań eksploatowanych złóż. Przeprowadzone analizy wykazały, że gaz, który występuje w złożach, najefektywniej może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej. Przy okazji tej inwestycji Orlen realizuje wizję „zielonego koncernu”, gdyż ta produkcja nie przekracza norm unijnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych – jest to energia niskoemisyjna.

Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z gazu pochodzącego z kujawsko-pomorskich złóż nastąpiło w rekordowym czasie – w ciągu niespełna 8 miesięcy od przekazania terenów budowy i 14 miesięcy od podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

To pokazuje, że jesteśmy firmą prężnie działającą. Nie mamy czasu na transformację, musimy działać błyskawicznie. Inwestycja, której koszt wyniósł 111 mln zł, ma dobrą stopę zwrotu

– poinformował prezes PKN Orlen. Koncern analizuje już kolejne dane geologiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rozważana jest m. in. możliwość zagospodarowania w przyszłości złoża Rosochatka w powiecie tucholskim.
 

Nowe inwestycje w nowoczesną energetykę
Obecnie w segmencie upstream PKN Orlen prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie w 2021 roku wyniosło 16,7 tys. boe/d, (jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej), a zasoby zostały oszacowane na poziomie 171,5 mln boe. W 2021 r. Grupa Orlen wyprodukowała łącznie 11,4 TWh energii elektrycznej, z czego już ok. 60 proc. pochodziło ze źródeł zero- i niskoemisyjnych. Zgodnie z przyjętą strategią, do 2030 r. koncern przeznaczy 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną energetykę. Umożliwią one rozwój mocy wytwórczych w morskich farmach wiatrowych, w instalacjach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a także w CCGT (układ gazowo-parowy) w Ostrołęce i Grudziądzu w Polsce i w Litvinovie w Czechach. Konsekwentnie realizowany jest również program biogazowy. Należąca do Grupy spółka Orlen Południe nabyła dotychczas trzy instalacje biogazowe, które przekształca w nowoczesne biometanownie. Z kolei spółka Orlen Synthos Green Energy będzie inwestowała w małe reaktory jądrowe SMR.

Istotnym elementem segmentu energetycznego Grupy Orlen będzie blok gazowo-parowy, który powstanie w Grudziądzu. Odpowiedzialna za ten projekt spółka CCGT Grudziądz z Grupy Energa wybrała właśnie generalnego wykonawcę inwestycji, którym będzie konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. Prace przy budowie bloku mają zacząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2025 r. Technologia, która zostanie zastosowana przy realizacji tej inwestycji, należy do najnowocześniejszych na rynku. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy.

 

 


Źródło: Gazeta Polska

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo