Z OSTATNIEJ CHWILI

Biden: mówiłem Putinowi, że jeśli zaatakuje Ukrainę, NATO się wzmocni i bardziej się zjednoczy; dokładnie to się stało • • • Prezydent Biden: w ciągu najbliższych dni ogłosimy przekazanie Ukrainie systemów przeciwlotniczych i dodatkową amunicję do HIMARS • • • Prezydent Biden: użyjemy środków z ceł na rosyjskie towary, by pomóc Ukrainie się odbudować • • • Prezydent Biden: będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, by zapewnić, że Ukraina nie zostanie pokonana • • • Biden: nie będę prosił Arabii Saudyjskiej o zwiększenie wydobycia ropy naftowej, ale mam nadzieję, że będą na tyle rozsądni, by to zrobić • • •

Ciekawostki turystyczne: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. To niewysokie, przepiękne góry z ciekawą rzeźbą grzbietów oraz siecią dolin rzecznych - sięgają do ponad 600 m. n.p.m. Najwyższe to: Suchy Obycz (617 m. n.p.m.) i Kopystańka (541 m. n.p.m.).

Widok na północną część Pasma Kalwaryjskiego w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego
Geopanoramic; creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Charakterystyczny są przełomy Sanu, zwłaszcza w rejonie Słonnego, Wybrzeża, Iskani, Babic, Nienadowej i Krasiczyna urozmaicają ten zachowany w znacznej części krajobraz naturalny. Rozległe kompleksy leśne, w postaci buczyn i grądów, stanowią dominujący element krajobrazotwórczy. Lasy zajmują bowiem 64 % powierzchni Parku. Najpiękniejsze lasy jodłowo - bukowe oraz dobrze zachowane naturalne buczyny, można podziwiać w wyższych partiach Pogórza, w paśmie Turnicy.

Niżej rozciąga się strefa wielogatunkowych lasów liściastych, z dominacją dębu, grabu, lipy drobnolistnej i klonu. W dolinach rzek i potoków dotrwały do naszych czasów lasy łęgowe z wiązem, jesionem i dębem szypułkowym. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym Pogórza jest podgórska forma buczyny karpackiej, w drzewostanie której obok buka występuje dość licznie jodła, a także świerk, jawor i wiąz górski. 

Wielką osobliwością przyrodniczą Parku są zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietny step łąkowy (Rybotycze, Makowa). Cennym jest także obecność torfowiska przejściowego i wysokiego w okolicach Dubiecka (m. Bachórzec. Objętego ochroną prawną w rezerwacie "Broduszurki". 

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego leży na południowy zachód od Przemyśla. Powstał w 1991, zajmuje powierzchnię 60 561 ha i jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Park leży na terenach gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasta Dynów, w powiecie przemyskim i rzeszowskim. Otulinę o powierzchni 48 914 ha stanowi Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zadaniem Parku jest ochrona charakterystycznych na tym obszarze suchych dolin, przejściowych i wysokich torfowisk – Bachórzec. Znajdują się tu również odkrywki fliszu karpackiego. Jodłowo-bukowe lasy tych terenów są ostoją żbików, rysia, niedźwiedzi, jeleni karpackich oraz bardzo rzadkiej żaby dalmatyńskiej. Fauna fruwająca to przede wszystkim orzeł przedni, orlik krzykliwy, gadożer, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski, oraz zalatujący tu czasami znad Uralu orzeł cesarski.

Roślinność parku charakteryzuje się dużą różnorodnością. W składzie szaty roślinnej występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, z tego ścisłej ochronie gatunkowej podlega 47, natomiast częściowej - 16. Gatunki chronione flory reprezentują na tym terenie kłokoczka południowa, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, goryczka orzęsiona, zimowit jesienny i kilka gatunków storczykowatych. Z grupy roślin całkowicie chronionych dość licznie występują: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych oraz bluszcz pospolity. 

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo