Nie będzie powrotu do dotychczasowego modelu pracy

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany trybu pracy wielu polskich instytucji i firm. Obecnie dominuje model hybrydowy, który łączy zalety home office i pracy w biurze.

Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Wpływ pandemii na rynek pracy był tematem jednej z debat XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Uczestnicy panelu dyskutowali m.in. o wyzwaniach związanych ze zmianami modelu pracy i zarządzaniu zespołami pracowniczymi. W opinii ekspertów zmiany w sposobie pracy, które zaszły w czasie pandemii, są nieodwracalne. Standardem będzie praca zdalna lub hybrydowa. Trzeba jednak pamiętać, że te modele nie są nowością na polskim rynku pracy. Wiele firm i in­stytucji wykorzystywało je już przed pan­demią, ale w dużo mniejszej skali niż obecnie.

W PKN Orlen praca zdalna jest możliwa od 2011 roku. Z uwagi na to, że oddziały koncernu są zlokalizowane w różnych miejscach, również za granicą, komuniko­wanie się pracowników na odległość nie jest niczym nowym.

Jednak w momencie, kiedy ten sposób organizacji pracy trzeba było uznać za standard, pojawiło się mnó­stwo wątpliwości. Menedżerowie musieli się nauczyć, jak skutecznie organizować pracę na odległość, jak egzekwować zadania od pracowników, a także jak utrzymywać ich zaangażowanie. W bardzo krótkim czasie udało nam się przeorganizować działalność spółki dostosowując się do za­istniałej sytuacji. Efekty tych działań okazały się nadspodziewanie dobre. Wszystkie zadania biznesowe zostały zrealizowane, a efektywność i produktywność pracowni­ków zaskoczyła nawet menedżerów

– po­wiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen.

Zmiana trybu pracy nie wpłynęła też negatywnie na wyniki innych firm czy in­stytucji.

Nasz biznes absolutnie nie ucierpiał, a wręcz przeciwnie. Notowaliśmy lepsze wyniki niż przed pandemią

– zapew­niła Daria Gostkowska z Banku BNP Pa­ribas. Podmioty przechodzące na pracę zdalną z reguły nie miały problemów natury technologicznej. Pracownikom natomiast brakowało umiejętności rozgraniczenia życia zawodowego i prywatnego. Jak za­uważył Sebastian Sala, business unit director Antal SSC/BPO, nie każdy miał dobre warunki do pracy w domu. Poza tym pra­cownicy nie do końca wiedzieli, co im wolno a czego nie wolno podczas pracy zdalnej. Obecnie na polskim rynku pracy dominuje model hybrydowy.

Jest to moim zdaniem najlepszy system pracy. Potwierdzają to wyniki naszej ankiety przeprowadzonej wśród kadry zarządczej, w której 80 proc. menedżerów opowiedziało się za metodą hybrydową (trzy dni pracy w domu, dwa w biurze)

– podkreśliła Wioletta Kandziak z Orlenu.

 


Źródło: redakcja

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo