Jak kupić obligacje skarbowe? Oszczędzanie bez ryzyka

W obliczu wysokiej inflacji i nisko oprocentowanych depozytów bankowych, coraz więcej z nas rozgląda się za możliwością ulokowania oszczędności. Gdy tych jest zbyt mało na zakup nieruchomości, ciekawym rozwiązaniem mogą być obligacje Skarbu Państwa. Obok racjonalnego oprocentowania, ryzyko utraty środków w jest niemal zerowe. Obligacjeskarbowe - oto, co należy o nich wiedzieć.

obligacjeskarbowe.pl

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, sprzedawane przez Ministra Finansów, który to szef resortu finansów występuje w roli reprezentanta Skarb Państwa. Sprzedając obligacje Skarbu Państwa, minister „pożycza” od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.

Jakie jest ryzyko obligacji skarbowych? Niewielkie, bo Skarb Państwa - występujący w roli dłużnika - jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym swoim majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania. Ryzyko jest bliskie zeru, bo utrata środków z zakupu takich papierów wartościowych byłaby możliwa na okoliczność zniknięcia Polski z mapy.

Jakie obligacje skarbowe? Jest ich cała paleta. Odpowiednie dla siebie rozwiązanie znajdą potencjalni nabywcy, chcący oszczędzać krótko-, średnio- bądź długoterminowo.

Warto kupić obligacje Skarbu Państwa?

Obok wspomnianego już niemal zerowego ryzyka utraty oszczędności, zalet takiego lokowania środków jest więcej. Wymienić należy:

  • prostotę - obligacje skarbowe posiadają prostą konstrukcję, która nie wymaga wiedzy fachowej. Są łatwo dostępne (duża liczba punktów sprzedaży, zakup przez Internet lub telefon).
  • brak limitów kwotowych - oszczędzanie można rozpocząć już od kwoty 100 zł;
  • cena obligacji jest jednakowa niezależnie od wysokości przeznaczonych środków;
  • brak dodatkowych opłat i ukrytych prowizji;
  • brak konieczności zakupu dodatkowych produktów finansowych;
  • brak konieczności zakładania konta i ponoszenia kosztów jego utrzymania;
  • stałe preferencje dla posiadaczy wykupywanych obligacji.

Nie ma problemu z - wcześniejszym niż pierwotnie założono - zakończeniem oszczędzania. Nabywca może wycofać wpłacone wcześniej pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). Jest to tzw. przedterminowy wykup obligacji. W takim przypadku, wartość narosłych odsetek zostanie jednak pomniejszona o opłatę, której wysokość reguluje list emisyjny danej obligacji.

Jakie obligacje skarbowe warto kupić 2022?

Skarb Państwa oferuje różne rodzaje obligacji, umożliwiając w ten sposób wybór najbardziej dogodnej dla nabywcy formy oszczędzania. W ofercie znajdują się obligacje o oprocentowaniu stałym, zmiennym oraz opartym na inflacji.

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu. Tutaj przydatny będzie mini-słownik bieżącej oferty.

Przykładowo, dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol DOS).

Obligacje dwuletnie sprzedawane w październiku 2021 r. to DOS1023, gdzie:

  • DOS to symbol obligacji (skrót od Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe),
  • 10 - miesiąc wykupu (październik),
  • 23 - rok wykupu (2023 r.).

W ofercie dostępne są obligacje trzymiesięczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Dodatkowo, dla beneficjentów programu Rodzina 500 Plus, uruchomiono specjalne Rodzinne Obligacje Skarbowe.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje można kupić:

w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju;
w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP; 
za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl,
za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Co warto podkreślić,  nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP. Nie ma znaczenia miejsce zakupu obligacji.

 Źródło: obligacjeskarbowe.pl, niezalezna.pl

 

#obligacje skarbowe #obligacje skarbu państwa #obligacje skarbowe oprocentowanie #jak kupić obligacje skarbowe #oprocentowanie obligacji skarbowych

Natalia Wasilewska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo