Życie w zgodzie z naturą

Warto dostrzec, że tradycje ludów pierwotnych w pewien sposób są nośnikiem mądrości życia, o której cywilizowany świat zapomniał. To opowieści o tym, że człowiek może znaleźć pokój i spełnienie tylko poprzez pogodzenie się z odwiecznym porządkiem przyrody.

Kiki63; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Często misja kolonizatorów miała przemieniać niezmierzone dzikie przestrzenie w sieć dróg, wsi i miast. W kulturze zachodnioeuropejskiej dziewicza przyroda częściej budziła niechęć i strach, aniżeli zachwyt. Jeśli już ceniono naturę, to tę 
sielankową – oswojoną przez człowieka i poddaną jego kontroli. Taki pogląd na przyrodę przywieźli ze sobą kolonizatorzy i europejscy osadnicy. Biali przybysze myśleli o przyrodzie jako o rywalu, którego trzeba pokonać i wykorzystać do swoich celów. 
Modyfikująca się w czasach nowożytnych cywilizacja i kultura zachodnia radykalnie przeciwstawiała ludzi - przyrodzie. Nie przywiązywano większej wagi i lekceważono kulturę ludów pierwotnych zanurzoną w naturalnych cyklach przyrody.

W historii łatwo było dostrzec zderzenie dwóch kultur. Z jednej strony kultura zachodnia z panicznym strachem przed przyrodą i pogardą dla niej, z drugiej strony sposób myślenia ludów pierwotnych, które uważały się za część składową świata naturalnego w jego nieogarnionym cyklu życiowym.

Ludy pierwotne miały charakterystyczny stosunek do przyrody - uważały ziemię za swoją matkę. Pozwalały być naturze taką, jaką jest w swej najgłębszej istocie, czyli dziką. Nie odczuwały potrzeby totalnej transformacji otaczającego ich środowiska pod kątem własnych potrzeb. Ludy pierwotne akceptowały siebie jako część natury i godziły się na warunki, jakie ona im dyktowała. 

Obecnie co raz większą popularnością cieszy się bushcraft. Umiejętności bushcraftu zapewniają podstawowe fizjologiczne potrzeby ludzkiego życia: jedzenie (poprzez zbieranie, polowanie), pozyskiwanie i oczyszczanie wody, budowanie schronień i rozpalanie ognia. Wiedza dotycząca medycyny naturalnej, wytwarzania narzędzi i broni.

Bushcraft jest  formą survivalu wykorzystującą praktyki, umiejętności oraz filozofię życia ludów pierwotnych by przetrwać i rozwijać się w naturalnym środowisku. Bushcraftowcy często rezygnują z nowoczesnych wynalazków i technik na rzecz tradycyjnych metod i materiałów wykorzystywanych przez ludy pierwotne.

Przygoda w czasie wędrówek na łonie natury i posługiwanie się bushcraftowymi technikami otwiera nasz umysł na bodźce płynące ze środowiska, pozwala dobrze poczuć się w lesie.

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Życie w zgodzie naturą

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo