NBP upamiętnia ekonomistów. Biegeleisen i Lewiński na srebrnych monetach

Dziś do obiegu wejdą dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii "Wielcy polscy ekonomiści" z wizerunkami Leona Biegeleisena i Stanisława Lewiński.

moneta kolekcjonerska/NBP

Jedna z nich upamiętni Leona Biegeleisena. Na rewersie monety znajdują się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z I tomu dzieła "Wstęp do nauki ekonomii społecznej – Teoria relatywizmu gospodarczego".

"Leon Biegeleisen (1885–1944) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim oraz oficerem Wojska Polskiego. (...) Zainteresowania Biegeleisena koncentrowały się głównie wokół zagadnień związanych ze spółdzielczością, administracją oraz gospodarką komunalną. (...) Zjawiska ekonomiczne postrzegał w kontekście całości życia społecznego. Był zwolennikiem stopniowych prospołecznych reform. Wysunął przypuszczenie, że zarówno publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać równie efektywnie. Jego opus magnum +Wstęp do nauki ekonomii społecznej+ obejmuje wiedzę z zakresu teorii poznania i metodologii nauk oraz stanowi próbę stworzenia modeli ekonomicznych" – podał NBP w komunikacie.

Również na rewersie monety poświęconej Stanisławowi Lewińskiemu umieszczone zostały wizerunek ekonomisty wraz z datą jego urodzin oraz śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła "Zasady ekonomii politycznej".

"Jan Stanisław Lewiński (1885–1930), także ekonomista i wykładowca akademicki. (...) Swoje prace poświęcał w szczególności kwestiom teoretycznym, dziejom gospodarczym oraz historii myśli ekonomicznej. W tej dziedzinie najbardziej cenił dokonania fizjokratów oraz dzieła ekonomii klasycznej. Autor +Zasad ekonomii politycznej+ usiłował łączyć koncepcje różnych szkół ekonomicznych. Wskazywał na konieczność uwzględnienia zarówno czynników teoretycznych, jak i aspektów empirycznych w analizie poszczególnych zagadnień gospodarczych" – stwierdzono w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że srebrne monety o nominale 10 zł zostaną wyemitowane w nakładzie do 10 tys. sztuk. Będzie można je nabyć w cenie 170 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

NBP poinformował także, że kolejna emisja zaplanowana jest na 11 maja 2022 r. Tego dnia do obiegu zostanie wprowadzona srebrna moneta o nominale 10 zł "30. rocznica powołania Straży Granicznej".

 

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Bank centralny #NBP

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo