Narodowy Bank Polski informuje: polska inflacja na tle innych krajów UE

Podwyższona inflacja, z którą zmaga się polska gospodarka, ma swoje źródła przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, wśród których należy wskazać:

mat. prasowy
NBP
  • wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych wskutek rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie, 
  • zaburzenia produkcji związane z kryzysem pandemicznym, 
  • rosnące koszty transportu. 
Zjawisko rosnących cen ma charakter międzynarodowy. Poziom inflacji – 7,4 proc. w strefie euro w marcu 2022 r. – był najwyższy w historii, ale w wielu państwach wzrost cen był jeszcze wyższy:
Hiszpania – 9,8  proc.
Łotwa – 11,5  proc.
Holandia – 11,7  proc.
Czechy – 12,7  proc.
Estonia – 14,8  proc.
Litwa – 15,6  proc.

W Stanach Zjednoczonych inflacja osiągnęła poziom najwyższy od 40 lat. Średnia inflacja w Polsce w ostatnich sześciu latach wyniosła 2,9 proc.*, a zatem była zgodna z celem inflacyjnym NBP, wynoszącym 2,5 proc. ± 1 pkt proc.

Ograniczenie wzrostu cen wymaga zwiększenia stóp procentowych. Obecna stopa referencyjna – ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej – wynosi 4,50 proc., co oznacza powrót do poziomu z listopada 2012 r. Najwyższy poziom podstawowej stopy procentowej za kadencji prezesów NBP dla porównania wyniósł: 

36,00 proc. – prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
19,00 proc. – Leszka Balcerowicza, 
4,75 proc. – prof. Marka Belki, 
4,50 proc. – prof. Adama Glapińskiego.

W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski wypracował niemal 11 mld zł zysku, z czego 95 proc., czyli prawie 10,43 mld zł, zasili budżet państwa. Suma wpłat do budżetu państwa dokonanych w czasie jednej kadencji (6 lat) prof. Glapińskiego jest niemal tak duża, jak łączne wpłaty za dwóch kadencji (12 lat) – prof. Belki i Balcerowicza:
43,3 mld zł – prof. Adama Glapińskiego
23,6 mld zł – prof. Marka Belki
21,5 mld zł – Leszka Balcerowicza

Dane na dzień 28.04.2022
*średni poziom inflacji za okres 07.2016–03.2022

 

 Źródło: NBP

#Bank centralny #NBP

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo