Tylko u nas! Pełna treść uchwały, którą przyjął Bundestag. „Tej wojny niczym nie da się usprawiedliwić”

Niemiecki Bundestag przyjął projekt uchwały dotyczący rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Publikujemy pełną treść uchwały, w której kilka klubów parlamentarnych opowiada się m.in. za sankcjami na Rosję, szeroką współpracą z partnerami transatlantyckimi i europejskimi oraz pomocy Ukrainie.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Ukraina toczy bohaterskie boje z najeźdźcą. Rosja ma bardzo poważne kłopoty w walkach.

Za Ukrainą wstawia się cała Europa. Dziś w niemieckim Bundestagu przyjęta została uchwała kilku klubów parlamentarnych. Portal Niezalezna.pl dotarł do pełnej treści uchwały - prezentujemy ją poniżej.


Projekt uchwały klubów parlamentarnych SPD, CDU/CSU, Zielonych i FDP w sprawie złożenia przez kanclerza federalnego rządowego oświadczenia w sprawie obecnej sytuacji [na Ukrainie -ODH]:

 24 lutego 2022 r. w godzinach porannych, prezydent Putin rozpoczął kompleksowy atak wojskowy Rosji na Ukrainę. Tej wojny niczym nie da się usprawiedliwić. Jest to rażące naruszenie prawa międzynarodowego. 24 lutego 2022 roku to jeden z najciemniejszych dni w Europie od czasów II wojny światowej. Niemiecki Bundestag wyraża solidarność i poparcie dla Ukrainy i jej obywateli, a także dla wszystkich tych ludzi, którzy sprzeciwiają się autokracji oraz opowiadają się za pokojem, wolnością i demokracją w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. Tą wojną przeciwko Ukrainie rosyjski rząd, na oczach świata zrywa z najbardziej elementarnymi zasadami porządku międzynarodowego. Europejski Porządek Pokojowy ostatnich dziesięcioleci jest podstawą naszego życia w wolności, dobrobycie i pokoju. Rosja wyrządziła mu już znaczne szkody uznając Abchazję i Osetię Południową z naruszeniem prawa międzynarodowego i nielegalnie anektując Krym.  Tym bezmyślnym, bezpodstawnym i niewybaczalnym atakiem rosyjscy przywódcy próbują zniszczyć europejski porządek.  To nic innego jak historyczny punkt zwrotny. Społeczność międzynarodowa będzie zdecydowanie stać razem. Rosyjscy przywódcy będą musieli zapłacić za to wysoką cenę. Niemiecki Bundestag zdecydowanie potępia działania rosyjskiego rządu i deklaruje pełną solidarność z Ukrainą i jej obywatelami.

Dążenie Ukraińców do demokracji, wolności i samostanowienia jest prawem człowieka. Nikt nie ma prawa używać siły militarnej, aby uniemożliwić Ukrainie pójście tą drogą. Zaangażowanie Ukraińców w nasze wspólne europejskie wartości i zasady na Euromajdanie 2013/2014 było i jest bezprecedensowe. Reżimowi prezydenta Putina nie uda się pokonać ducha Euromajdanu i wolnego społeczeństwa ukraińskiego.

Odwaga i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego naszych ukraińskich sąsiadów są wzorem dla całej Europy. Europy, w której przeważa siła prawa, a nie prawo silniejszego. Prezydent Putin i jego reżim nigdy nie pokonają tego ducha. W ścisłej koordynacji ze swoimi partnerami i sojusznikami w UE, NATO i G7 rząd niemiecki próbował wszelkimi kanałami dyplomatycznymi znaleźć pokojowe rozwiązanie kryzysu wywołanego przez prezydenta Putina

W tym kontekście po raz kolejny stało się jasne, że partnerstwo transatlantyckie i przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi są centralnym filarem naszych działań międzynarodowych i naszego bezpieczeństwa w Europie. Rosyjskie kierownictwo nie odpowiedziało na propozycje rozmów i wybrało drogę agresji militarnej. Jednocześnie niemiecki Bundestag deklaruje, że poważnie traktuje interesy naszych partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy muszą brać pod uwagę odmienne postrzeganie zagrożeń i skupić się na wspólnej i spójnej polityce UE wobec Rosji, zwłaszcza na tle obecnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niemiecki Bundestag jest również zaangażowany w utrzymanie wiarygodnego potencjału odstraszającego w ramach NATO i wspiera wysiłki dialogu sojuszu z państwami trzecimi nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niemiecki Bundestag wzywa prezydenta Putina i rosyjski rząd do natychmiastowego zaprzestania wojny agresji na Ukrainę i natychmiastowego wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Natychmiastowe zawieszenie broni jest posłańcem godziny. Pilnie potrzebna pomoc humanitarna musi zostać dopuszczona do kraju. Uznanie tak zwanych "republik ludowych" Doniecka i Ługańska z naruszeniem prawa międzynarodowego musi zostać natychmiast odwołane. Należy przywrócić pełną integralność terytorialną Ukrainy, w tym Półwyspu Krymskiego. Ukierunkowana dezinformacja i ataki na infrastrukturę cyfrową, w tym zwłaszcza na infrastrukturę krytyczną, stanowią integralną część rosyjskiej wojny. Bundestag w najostrzejszych słowach potępia takie praktyki, które wymierzone są również w infrastrukturę cywilną. W ostatnich latach Niemcy były bardzo zaangażowane we współpracę rozwojową z Ukrainą i wsparły Ukrainę około dwoma miliardami euro. Niemiecki Bundestag wyraźnie deklaruje, że w przyszłości będzie kontynuował intensywną współpracę z wolną i suwerenną Ukrainą oraz będzie udzielał intensywnego wsparcia i pomocy. Poprzez swoje działania prezydent Putin umieszcza Rosję poza społecznością międzynarodową. Teraz w rękach rosyjskiego przywództwa jest to, czy porzuci aberrację siły militarnej. Europa i społeczność międzynarodowa są świadome wartości stabilnych stosunków z Rosją. Jednak współpraca międzynarodowa jest możliwa tylko wtedy, gdy rosyjscy przywódcy będą szanować prawo międzynarodowe oraz w pełni szanować i przywracać integralność terytorialną i nienaruszalność granic sąsiednich państw. Nasz szacunek i uznanie kierujemy do wszystkich Rosjan, którzy sprzeciwiają się agresji swojego prezydenta i w ten sposób pokazują światu, że istnieje również inna Rosja. Rosja, która chce być częścią społeczności narodów i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami.

Republika Federalna Niemiec stoi mocno i niezłomnie u boku naszych ukraińskich przyjaciół. Podzielamy wartości demokracji, wolności i pokoju. Nigdy nie zrezygnujemy z tych wartości i ludzi, którzy ich bronią. Decyzja rządu RFN i jego sojuszników o wykluczeniu rosyjskich banków notowanych na unijnej giełdzie z międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT oraz o wsparciu Ukrainy w ramach jej prawa do samoobrony jest logiczna w świetle historycznej cezury.

Niemiecki Bundestag z zadowoleniem przyjmuje:

 • Aktywną rolę rządu federalnego we wspólnej i zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej, NATO i kręgu państw G7 na arbitralną i nieuzasadnioną wojnę przeciwko Ukrainie i związane z nią nałożenie dalszych, poważnych sankcji na Rosję;
 • Sankcje przyjęte przez UE i jej partnerów przeciwko rosyjskim sektorom finansowym, energetycznym i transportowym, a także dodatkowo sporządzone listy obywateli Rosji, kontrole eksportu i finansowanie eksportu. Środki te doprowadzą do szerokich i poważnych konsekwencji dla działań Rosji;
 • Decyzję Rady Europejskiej o rozszerzeniu istniejących ograniczeń finansowych, w szczególności w odniesieniu do dostępu niektórych instytucji rosyjskich do rynków kapitałowych. W dalszej perspektywie należy zakazać notowania akcji rosyjskich przedsiębiorstw państwowych w unijnych systemach obrotu oraz świadczenia powiązanych usług. Ponadto konieczne jest wprowadzenie nowych środków w celu znacznego ograniczenia napływu kapitału z Rosji do Unii poprzez umożliwienie przyjmowania depozytów przekraczających określone wartości od obywateli lub rezydentów rosyjskich, prowadzenia rachunków rosyjskich klientów przez unijne CDPW oraz sprzedaży denominowanych w euro papierów wartościowych dla rosyjskich klientów;
 • Rozmieszczenie dodatkowych 350 żołnierzy Bundeswehry w celu wzmocnienia niemieckiego kontyngentu w NATO Enhanced Forward Presence (EFP) na Litwie, o czym już zadecydował rząd federalny (Rząd federalny obiecał rządowi ukraińskiemu na wczesnym etapie wsparcie ze strony niemieckich ekspertów w zakresie analizy i obrony zagrożeń hybrydowych oraz zapewnił odpowiednie zdolności)
 • Zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Europy.

Niemiecki Bundestag wzywa Rząd Federalny:

 • Aby: Wraz z naszymi partnerami we wspólnocie międzynarodowej, złapał się wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych wobec rządu Federacji Rosyjskiej w celu przywrócenia przestrzegania [ przez Rosje -ODH] umów międzynarodowych, przepisów i międzynarodowo wiążących traktatów, które rząd Federacji Rosyjskiej podpisał i w związku z tym zobowiązał się wypełnić, w tym Karty Narodów Zjednoczonych,  Aktu Końcowego z Helsinek, Karty Paryskiej, Aktu Stanowiącego NATO-Rosja oraz Memorandum Budapeszteńskiego.
 • Aby: Współpracował z partnerami transatlantyckimi i europejskimi i przy użyciu wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych, w celu doprowadzenia do natychmiastowego zawieszenia broni oraz natychmiastowego i całkowitego wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy;
 •  Aby: Zapewnił Ukrainie wszelkich środków wsparcia politycznego, gospodarczego, finansowego i humanitarnego oraz przeanalizował, czy można udostępnić Ukrainie dalszy sprzęt wojskowy;
 • Aby: Umożliwił przyjmowania uchodźców i osób szukających ochrony z Ukrainy w Niemczech oraz wspierał naszych europejskich sąsiadów w przyjmowaniu i opiece nad uchodźcami i osobami ubiegającymi się o ochronę;
 • Aby: Okazał solidarności z naszymi partnerami z NATO i UE z Europy Środkowej i Wschodniej oraz uwzględnił zwiększoną potrzebę bezpieczeństwa poprzez podjęcie odpowiednich środków w ramach NATO i UE; co obejmuje również analizę dalszych środków podejmowanych w celu wzmocnienia niemieckiej obecności cywilnej i wojskowej na Bliskim Wschodzie. oraz wschodnioeuropejskich państw w partnerskich NATO;
 • Aby: Kontynuowano modernizację Bundeswehry w celu zapewnienia w pełni wyposażonych i w pełni operacyjnych sił zbrojnych, natychmiast zlikwidować istniejące luki i zapewnić niezbędne środki finansowe na ten cel w sposób terminowy i długoterminowy;
 • Aby: Osiągnięto NATO-wskie cele w zakresie zdolności [ obronnych -ODH] w ścisłej koordynacji z naszymi partnerami oraz terminowo inwestować w Bundeswehrę, a także wzmocnić obszary dyplomacji, pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju;

Ponadto należy zainicjować prace nad rozwojem nowej Koncepcji Strategicznej NATO w celu zapewnienia, że historyczna cezura spowodowana rosyjską wojną agresji jest również brana pod uwagę w zakresie polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do strategii Sojuszu; dotyczy to również rozwoju Strategicznego Kompasu Unii Europejskiej;

Należy również, zwłaszcza w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, działać na rzecz potępienia łamania prawa międzynarodowego przez Rosję; stale dostosowywać dalsze kroki w zakresie sankcji do sytuacji [na Ukrainie -ODH];  monitorować doniesień o zbrodniach wojennych popełnionych przez Rosję w związku z inwazją na Ukrainę i opowiadanie się za ich ukaraniem na arenie międzynarodowej;

Należy ponadto [zadbać] o  najskuteczniejszą ochronę infrastruktury krytycznej oraz obronę przed szpiegostwem i sabotażem i zintensyfikować środki obronne za pośrednictwem istniejących organów koordynacyjnych, zarówno na poziomie federalnym niemieckim, jak i europejskim, a także potencjalnie dotkniętych operatorów i firm, w szczególności przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) i Federalny Urząd Ochrony Ludności oraz doradztwo – i w razie potrzeby, wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych.

Należy też, wspólnie z innymi państwami członkowskimi,  zadbać o to by Rada Europy nie poniosła szkód finansowych na skutek zawieszenia Rosji oraz zrekompensować straty z niepobieranych rosyjskich składek członkowskich i zabezpieczyć fundusze na ten cel.

Berlin, 27 lutego 2022 r.

dr Rolf Mützenich, Friedrich Merz, Alexander Dobrindt,  Katharina Dröge, Britta Haßelmann,  Christian Dürr ze swoimi klubami parlamentarnymi.

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#bundestag #Niemcy #Ukraina

mk,odh
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo