Polski Ład – ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem

Duża część Polskiego Ładu dedykowana jest biznesowi. Wprowadza on mechanizmy, które zapewnią realne oszczędności dla firm prorozwojowych i innowacyjnych. Należy do niech m.in. ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulga IP Box. Obie znane są już polskim przedsiębiorcom. Polski Ład umożliwił stosowanie ulgi B+R jednocześnie z IP Box .Teraz firmy mogą z nich skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle. Nowy system ulg ma zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce.

pixabay.com/mohamed_hassan

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 200 proc. w przypadku:
•    podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;
•    podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);
•    wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Coraz więcej polskich firm opiera swą filozofię działania o innowacje związane z prowadzeniem własnych badań i prac rozwojowych. W 2020 r. z ulgi B+R skorzystało 1 632 podatników CIT oraz 1 605 podatników PIT, co oznacza, że z ulgi skorzystało o 27,6% więcej podmiotów gospodarczych niż rok wcześniej

Podatnicy CIT za 2020 rok odliczyli od podstawy opodatkowania 3 133 mln zł (wzrost o 39,4%), a PIT 503 mln zł, i było to więcej o 34,3%. Łącznie, w 2020 r. odliczono od podstawy opodatkowania 3 636 mln zł, czyli o 43,1% więcej niż w 2019 r.

Polski Ład umożliwił stosowanie ulgi B+R jednocześnie z IP Box

Ulga B+R oraz IP Box są już znane polskim przedsiębiorcom. Ulga IP Box (znana też jako Innovation Box lub Patent Box) została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. Jest to kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Znaczącą zmianą, którą 1 stycznia 2022 r. wprowadził Polski Ład jest to, że przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.
 

… a także rozszerzenie pakietu ulg o ulgę na prototypy

Od 2022 r. stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. 

Baza wiedzy na temat Polskiego Ładu znajduje się na portalach:wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#Polski Ład (Zakładka)

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo