Polski Ład wspiera legalne zatrudnianie i kończy z płaceniem pod stołem

Polski Ład to również działania mające ograniczyć pracę „na czarno” oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem”. Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które jednoznacznie przenoszą konsekwencje podatkowo-składkowe z tytułu nielegalnego zatrudniania na nieuczciwych pracodawców. Nowe przepisy przewidują również korzystne warunki legalizacji zatrudnienia.

materiały prasowe

Pracodawcy, którzy oferują pracę na czarno, stanowią nieuczciwą konkurencję dla firm, które legalnie zatrudniają pracowników. Podobnie jest z tymi, którzy wprawdzie zatrudniają pracowników legalnie, ale część wynagrodzeń wypłacają im nieoficjalnie – „pod stołem”. 
W efekcie pracownicy mogli być zmuszeni do akceptacji ofert sprzecznych z prawem, które nie zagwarantują im zabezpieczenia w przypadku choroby, założenia rodziny czy przejścia na emeryturę, bowiem od ukrywanych wynagrodzeń nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. A to oznacza brak prawa lub niższe zasiłki, renty i emerytury.

Co zmienił Polski Ład

Polski Ład całkowicie odwrócił sytuację. To nie pracownik ponosić będzie podatkowe konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia części wynagrodzenia „pod stołem”. Odpowiedzialność została przeniesiona na pracodawcę. Teraz konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążają wyłącznie pracodawcę, a nie pracownika. 

To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie.

Nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób pracujących na czarno i tych wypłacanych pod stołem. Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.

Co zyska Pracownik ?

Polski Ład zapewnia pracownikowi, jako słabszej stronie stosunku pracy, całkowite bezpieczeństwo przed podatkowymi konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia. Zatem od 1 stycznia 2022 r. nielegalnie zatrudniony pracownik:
•    nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków,
•    uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków),
•    nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, bo składki te będą w całości
pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych jest finansowana przez pracownika.

Korzystne warunki legalizacji zatrudnienia 
Nowe przepisy mają na celu z jednej strony zachęcić pracowników do ujawniania przypadków pracy na czarno i wypłat pod stołem, a z drugiej strony zniechęcić pracodawców do stosowania nieuczciwych praktyk. Nowe regulacje dotyczą przypadków zaistniałych od 1 stycznia 2022 r.
Zwolnienie z obowiązku zapłaty PIT przez pracownika dotyczyć będzie również przypadków nielegalnego zatrudniania lub wypłat pod stołem sprzed 1 stycznia 2022 r.
Dzięki Polskiemu Ładowi przedsiębiorcy zyskują możliwość powrotu do rozliczania się zgodnie z prawem i na korzystnych warunkach. 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Polski Ład (Zakładka)

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo