Ulga na powrót. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Z myślą o wszystkich, którzy chcą wrócić do kraju, Polski Ład wprowadził ulgę zachęcającą do powrotu. PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały ponownie w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Mogą z niej skorzystać osoby, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą.

materiały prasowe

Z ulgi na powrót mogą również skorzystać osoby, które w efekcie różnych sytuacji życiowych znalazły się poza granicami kraju, nie mają obywatelstwa polskiego, ale legitymują się polskimi korzeniami i posiadają Kartę Polaka.

Ulga obejmuje przychody uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybiera, czy chce stosować zwolnienie od początku roku przeniesienia miejsca zamieszkania czy też od roku kolejnego.

Jaka kwota korzysta ze zwolnienia

Ulgą na powrót objęte są niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Jeśli podatnik przekroczy limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosuje kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym.
Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:
•    z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
•    z umów zlecenia zawartych z firmą,
•    z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w czterech następujących po sobie latach.

Złóż oświadczenie 

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w naszym przewodniku.
Szczegóły ulgi oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi w poradniku ulga na powrót są zamieszczone na stronie internetowej:
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/poradnik-ulga-na-powrot-polski-lad/

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Polski Ład (Zakładka)

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo