Szkolenia dla prowadzących Koła Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. W dniach 15-18 lutego 2022 r. (od 17 do 19.00) odbędą się szkolenia dla województw: mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego.

materiał organizatorów

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja ruszyła 31 stycznia, a szkolenia odbędą się w lutym i marcu.

Zagadnienia poruszane na webinariach to:

- uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)

  • omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70)
  • omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 z omówieniem formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk.


Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

  • prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
  • prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
  • opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
  • uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

O dokładnych terminach organizatorzy będą informować na stronie: www.nikidw.edu.pl Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie nikidw.edu.pl, konkretnie tutaj.

Honorowy Patronat nad szkoleniami objęła Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 Źródło: niezalezna.pl, NIKiDW

#Koła Gospodyń Wiejskich #KGW #CIT #szkolenia #Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo