Francuska lewica znowu w akcji. Adopcja dla par bez ślubu oraz par homoseksualnych stała się faktem!

Francuscy deputowani przegłosowali rozszerzenie dostępu do adopcji. Co to oznacza? Od teraz, dzieci będą mogły być adoptowane przez pary niebędące w formalnym związku - w tym również pary homoseksualne...

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/SharonMcCutcheon

We wtorek 8 lutego podczas Zgromadzenia Narodowego odbyło się głosowanie w sprawie rozszerzenia dostępu do adopcji. Co więcej, było to już ostatnie głosowanie w tej sprawie.

Jak głosowano?

Propozycję zainicjowaną przez lewicową francuską deputowaną Monique Limon przyjęto 96 głosami za i 15 przeciw.

Projekt ustawy został pierwotnie zgłoszony w 2020 roku, ale członkowie obu izb francuskiego parlamentu nie potrafili dojść wówczas do porozumienia. Prawicowa większość w Senacie, wyższej izbie francuskiego parlamentu, twierdziła, że tekst projektu jest sprzeczny z panującą do tej pory zasadą „dawania rodziny dziecku, a nie odwrotnie”.

We Francji wygląda to jednak trochę inaczej, gdyż to do Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu, należy ostatnie słowo, gdy projektu ustawy nie otrzyma poparcia obu izb.

Nowe prawo - co się zmieniło?

Kluczowym punktem zaproponowanym w projekcie ustawy jest możliwości adopcji przez pary, które nie są w związku małżeńskim, co według deputowanej Coralie Dubost ma położyć kres „dyskryminacji związków lub rodzicielstwa LGBT”.

Większość prawicowych deputowanych sprzeciwiała się temu projektowy, gdyż ich zdaniem małżeństwo jest "najbezpieczniejszym środowiskiem dla dziecka". 

Z kolei, posłowie lewicowi, tacy jak wspomniana Monique Limon - inicjatorka pomysłu, podkreślali, że małżeństwo „nie jest gwarancją stabilności” dla dziecka.

Do tej pory adopcja we Francji była "dostępna" tylko dla małżeństw i osób samotnych. Nowy projekt ustawy otworzy możliwość adopcji dla par, które nie są w formalnym związku, ale mieszkają razem, jak również dla par, które zarejestrowały tzw. PACS, czyli „cywilny pakt solidarności”.

PACS, który obowiązuje tylko we Francji, definiowany jest jako forma związku cywilnego pomiędzy dwoma dorosłymi osobami. Pakt został uchwalony przez francuski parlament w październiku 1999 roku, głównie jako sposób na prawne uznanie par tej samej płci. 

Od tego czasu jednak, inny projekt ustawy przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe w maju 2017 roku stanowi, że można nazwać „małżeństwem” związek osób tej samej płci. Zalegalizowana została również adopcja dla tych par.

Nowa ustawa, która została uchwalona we wtorek ma na celu jeszcze bardziej ułatwić adopcję dzieci przez pary jednopłciowe.

Na tym nie koniec. W projekcie zawarto zmianę minimalnego wieku wymaganego do zostania rodzicem zastępczym, który został obniżony z 28 do 26 lat. Ponadto, zmniejszono minimalny czas trwania wspólnego pożycia pary z dwóch lat do jednego roku.

 


Źródło: niezalezna.pl, marsz.info, LifeSiteNews.com

Anna Zyzek
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo