„Autorowi przesłano dane i wyjaśnienia”. A Onet i tak swoje. CIS reaguje: Publikacja to manipulacja

Onet opublikował artykuł poświęcony poselskim finansom. Centrum Informacyjne Sejmu zareagowało szybko i ostro na tekst. „Niestety publikacja zawiera informacje nieścisłe, nieprecyzyjne i wprowadzające czytelników w błąd” – podał CIS i dodał, że stało się tak mimo, że autorowi tekstu przesłano szczegółowe dane i wyjaśnienia.

Sejm RP
Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

"Kancelaria Sejmu potwierdziła informację Onetu, z których wynika, że posłowie dostali częściowy zwrot pieniędzy zabranych im przez Polski Ład. Wcześniej parlamentarzyści otrzymali przelewy nawet o 1,4 tys. zł niższe niż miesiąc wcześniej. Cała sprawa budzi wątpliwości doradców podatkowych" – pisze autor tekstu dodając, że Kancelaria Sejmu w sprawie przelewów na poselskie konta powołuje się na interpretację indywidualną, którą wydała właśnie Krajowa Informacja Skarbowa dla Sejmu.

„Dzięki tej interpretacji Polskiego Ładu sporządzonej specjalnie dla nich posłowie zyskali 425 zł miesięcznie”.  – czytamy na Onet.pl.

Do sprawy odniosło się Centrum Informacyjne Sejmu.

Podało, że każdy poseł, którego aktywność zawodowa jest skupiona wyłącznie lub prawie wyłącznie na Parlamencie, otrzymuje z tytułu wykonywania mandatu tzw. uposażenie poselskie, zwane potocznie poselską pensją.

Jak tłumaczy CIS, zgodnie z obowiązującą od wielu lat ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uposażenie i dodatki do uposażenia są traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Konsekwencją takiej regulacji jest m. in. odprowadzanie od uposażeń – na identycznych zasadach, jakie dotyczą pensji otrzymywanych przez miliony Polaków – pełnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz pełne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Posłowie nie są w tym zakresie w żaden sposób uprzywilejowani w stosunku do pozostałych obywateli

– podano.

Poselskie uposażenia

Centrum zaznaczyło, że w konsekwencji wejścia w życie 1 stycznia 2022 r. zasady, zgodnie z którą nie jest możliwe odliczanie składki zdrowotnej od podatku, obniżeniu w tym zakresie uległy nie tylko pensje, ale także rozliczane na tych samych zasadach poselskie uposażenia.

"Drugą okolicznością, która wpłynęła na wysokość otrzymanych przez posłów przelewów, jest podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku" – tłumaczy CIS.

Także w tym przypadku mowa jest o rozwiązaniu powszechnie obowiązującym – wpisanym do art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ ustawa stanowi, że jest to rozwiązanie przysługujące pracownikom, niezbędne było uzyskanie przez Kancelarię Sejmu wiążącej interpretacji indywidualnej, przesądzającej, czy z uwagi na fakt, że uposażenia poselskie są traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, także posłom przysługuje rozwiązanie, z którego korzystają miliony podatników

– podkreślono.

Centrum Informacyjne Sejmu podaje sekwencję zdarzeń: Z uwagi na przypadający najpierw termin wypłaty uposażeń poselskich –  każdemu pobierającemu to świadczenie posłowi przelano za styczeń 2022 r. średnio około 1 000 zł netto mniej. Na zmniejszenie wypłaty wpłynęło wyżej wspomniane nieodliczenie składki zdrowotnej od podatku oraz nieuwzględnienie – z uwagi na oczekiwanie na interpretację podatkową – kwoty wolnej od podatku.

Następnie, po uzyskaniu interpretacji podatkowej, zgodnie z którą posłowie są objęci powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwoty wolnej od podatku, posłom - którzy pobierają uposażenie i wypełnili PIT-2 - naliczono ulgę w kwocie 425 zł

– czytamy w oświadczeniu CIS.

Zastosowane rozwiązania są transparentne i w żaden sposób nie uprzywilejowują posłów względem podatników zatrudnionych na umowach o pracę – podano.

Zdziwienie budzi też szeroko cytowana w artykule wypowiedź doradcy podatkowego, który prezentuje odmienne stanowisko co do możliwości objęcia uposażeń posłów przepisami dotyczącymi kwoty wolnej od podatku. Istotą interpretacji indywidualnej jest uzyskanie przez zainteresowany podmiot rozstrzygnięcia względem prawidłowości postępowania w jego indywidualnej sprawie. Jest to narzędzie powszechnie dostępne i stosowane także w praktyce działania doradców podatkowych. Cytowanie innych interpretacji, mających rzekomo podważać konkluzje interpretacji indywidualnej uzyskanej przez Kancelarię Sejmu, można uznać za manipulację, gdyż każda sprawa jest inna i ma swoją specyfikę

– podkreślono.

Kancelaria Sejmu dodała, że przeanalizuje szczegółowo wszystkie przytoczone w artykule okoliczności także pod kątem wystosowania do redakcji wniosku o sprostowanie informacji nieprawdziwych.

 


Źródło: niezalezna.pl, sejm.gov.pl, tvp.info

#Polska

Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo