UE stałaby się państwem federalnym? Kaleta komentuje opinię rzecznika generalnego TSUE

"Gdyby TSUE podzielił opinię rzecznika generalnego Trybunału, UE stałaby się pod kątem prawa ustrojowego państwem federalnym" - oświadczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, komentując opinię rzecznika generalnego TSUE dotyczącą Rumunii.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Rzecznik ocenił, że granica suwerenności państw członkowskich ma być oceniana przez TSUE, a trybunały konstytucyjne mają w razie wątpliwości co do relacji między konstytucją a traktatami kierować do TSUE pytania prejudycjalne, a następnie orzekać na podstawie wyroków TSUE

 - stwierdził.

Oznacza to, że gdyby TSUE podzielił ten pogląd, to sądy konstytucyjne państw członkowskich byłyby podległe TSUE, w efekcie TSUE mógłby decydować o każdym aspekcie funkcjonowania państwa członkowskiego. UE stałaby się pod kątem prawa ustrojowego państwem federalnym

 - dodał Kaleta.

W opublikowanej wczoraj opinii rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins ocenił, że prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem Unii przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego.

Zasada niezawisłości sędziowskiej w związku z art. 2 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii. Zasada ta stoi na przeszkodzie możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec sędziego w związku z takim badaniem

 - napisał w przedłożonej opinii przedstawiciel Trybunału.

Sprawa, której dotyczy opinia trafiła do TSUE z Rumunii. Sąd apelacyjny w mieście Krajowa zwrócił się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym w celu rozstrzygnięcia, czy sędziemu krajowemu można zakazać badania zgodności z prawem Unii przepisu prawa, który został uznany za zgodny z konstytucją przez trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i nałożenia sankcji.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny Anthony Michael Collins zauważył, że w sprawie takiej jak niniejsza, sąd krajowy jest związany dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnią spornych przepisów. W danym przypadku nie powinien on uwzględniać oceny sądu wyższej instancji lub krajowego trybunału konstytucyjnego, jeśli mając na uwadze tę wykładnię, uzna, że przepisy te nie są zgodne z prawem Unii.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Michael Collins #Rumunia #TSUE

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo