Obrona terytorialna. Podpisano polsko-litewskie porozumienie o współpracy

17 stycznia przypadła rocznica utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju, litewskiej formacji obrony terytorialnej (w skrócie KASP). W uroczystościach w Wilnie dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej reprezentował dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. Pomiędzy formacjami zawarte zostało porozumienie o współpracy w 2022 roku.

mat. 1. PBOT

To już trzecia ceremonia rocznicowa KASP z udziałem żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od 2019 roku WOT i KASP łączy plan współpracy, podpisywany co roku 17 stycznia, w dniu rocznicy powstania litewskiej formacji. Ze strony polskiej wykonawcą planu jest 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, a ze strony litewskiej 1 Jednostka Ochotniczych Sił Obrony Narodowej z regionu Dainava.

W imieniu gen. broni Wiesława Kukuły, dowódcy WOT, plan współpracy na 2022 rok podpisał płk Sławomir Kocanowski, a ze strony litewskiej dowódca KASP płk Linas Kubilius.

Porozumienie przewiduje m.in. udział żołnierzy KASP w szkoleniach podlaskich terytorialsów, zaproszenie terytorialsów na kurs saperski prowadzony przez KASP, start reprezentacji 1PBOT w zawodach użyteczno-bojowych na Litwie, organizację - przez 1PBOT - szkolenia z analiz geoprzestrzennych. Dokument uzgadnia także spotkania na szczeblu sztabów oraz udział w uroczystościach.

 

Wymiana doświadczeń pomiędzy 1PBOT i KASP zaczęła się w 2018 roku, jeszcze przed podpisaniem pierwszego planu. Współpraca rozwinęła się od 2019 roku. W ciągu trzech lat obie strony połączyło wiele wspólnych inicjatyw. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli na Litwie w certyfikacji pododdziałów KASP z okręgu Dainava (jako obserwatorzy), zawodach użyteczno-bojowych, zawodach sekcji rozpoznawczych czy Igrzyskach Sportowych KASP. Żołnierze KASP brali udział w szkoleniu strzeleckim oraz strzelców wyborowych na Suwalszczyźnie, uczestniczyli w szkoleniu z analiz geoprzestrzennych, prezentacji sprzętu do działań przeciwkryzysowych oraz obserwowali współdziałanie terytorialsów z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej podczas ćwiczenia Dragon-19.

Litewskie Ochotnicze Sił Obrony Kraju powstały w 1991 roku. KASP, jak i WOT, opierają się żołnierzach-ochotnikach, którzy łączą służbę wojskową z pracą cywilną. Obie formacje wykonują podobne zadania, m.in. wspierają system opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz pomagają w ochronie granicy w związku z kryzysem migracyjnym.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#obronność #współpraca #Polska #Litwa #WOT

Konrad Wysocki
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo