location.href="https://filarybiznesu.pl/dworczyk-strategiczne-spolki-nie-beda-pozostawione-same-sobie/a13430"; "/> location.href="https://filarybiznesu.pl/dworczyk-strategiczne-spolki-nie-beda-pozostawione-same-sobie/a13430"; "/>

"Spółki nie pozostaną same sobie"

pgnig.pl
pgnig.pl

Strategiczne spółki, takie jak PGNiG, nie zostaną pozostawione same sobie i mogą liczyć na dobrą współpracę z państwem - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej, wyrażając przekonanie, że PGNiG przetrwa trudny okres w dobrej kondycji.

Dworczyk pytany był podczas konferencji, czy PGNiG grozi bankructwo i czy rząd nie obawia się, że Komisja Europejska zakwestionuje dofinansowanie tej firmy przez państwo.

- Dla nas zasadniczą sprawą jest bezpieczeństwo Polaków, nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale również ekonomiczne, gospodarcze. Dlatego rząd podejmuje szereg działań, żeby w tych trudnych czasach, gdy musimy się mierzyć z szeregiem wyzwań, z inflacją, z problemami gospodarczymi, tymi wszystkimi konsekwencjami, które wywołała pandemia, niwelować te problemy

powiedział.

Wskazał, że do takich działań należy obniżanie cen gazu, zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych.

- Jestem przekonany, że nasza strategiczna spółka, bo o niej mówimy, o PGNiG, przetrwa ten okres w dobrej kondycji, że będzie musiała zmierzyć się z tymi wyzwaniami i na pewno nie zostanie pozostawiona sama sobie. Z punktu widzenia nie tylko rządu, ale całej Polski jest szalenie istotne, żeby takie strategiczne spółki mogły liczyć w tego rodzaju sytuacjach, w jakiej się znajdujemy, na dobrą współpracę z państwem - podkreślił.

Uchwalona w czwartek przez Sejmu ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

Ustawa wprowadza możliwość przeznaczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcy z urzędu gazu, dla zdobycia środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorcy realizującemu w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem, usług przesyłania i dystrybucji usług dystrybucji, usług regazyfikacji i magazynowania. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła w przekroczyć 20 mld zł.

Dodatkowo gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100 proc. kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem. Gwarancje mają obowiązywać do 1 stycznia 2026 r. W sumie te gwarancje mogą sięgnąć 30 mld zł.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#Filary Biznesu

redakcja FilaryBiznesu.pl
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo