Te województwa zaczynają dziś ferie zimowe

W sobotę ferie zimowe rozpoczyna w Wielkopolsce ok. 460 tys. uczniów. W województwie wielkopolskim zostanie zorganizowanych ok. 500 różnych form wypoczynku: obozów, zimowisk, półkolonii i warsztatów dla ponad 14,7 tys. dzieci i młodzieży. Wraz z uczniami z Wielkopolski - od 15 do 30 stycznia - odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Rozpoczynające się w sobotę w Wielkopolsce ferie zimowe potrwają w regionie do 30 stycznia.

„W województwie wielkopolskim ferie rozpoczyna około 460 tys. uczniów” – powiedziała Magdalena Miczek z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dodała, że w województwie wielkopolskim zostanie zorganizowanych około 500 różnych form wypoczynku- w tym 376 półkolonii, oraz 117 obozów, zimowisk – w których będzie uczestniczyć ponad 14,7 tys. dzieci i młodzieży.

Miczek wskazała, że w ub. roku – kiedy ferie także odbywały się w cieniu pandemii COVID-19 - zgłoszono 195 półkolonii, w których uczestniczyło ok. 4800 dzieci i młodzieży.

„Jednak wówczas ferie zimowe były organizowane na szczególnych zasadach, ponieważ odbywały się w tym samym terminie dla całego kraju. Jedyną dopuszczalną formą wypoczynku były półkolonie, w których mogli uczestniczyć tylko uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniowie klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej”

– przypomniała.

Dodała, że wówczas „półkolonie mogły być zorganizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowej”.

Odnosząc się do danych z lat wcześniejszych, Miczek wskazała, że np. w 2020 roku – zanim w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 - w czasie ferii zimowych zorganizowano na terenie województwa wielkopolskiego 681 różnych form wypoczynku dla ok. 20,5 tys. dzieci i młodzieży, z czego 469 były to półkolonie, a 149 obozy i zimowiska.

Wytyczne na ferie

Miczek powiedziała, że w tym roku, z uwagi na wciąż trwającą pandemię, zostały opracowane Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

Zaznaczyła, że „wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur, regulaminów bezpieczeństwa, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku organizator winien również uwzględnić komunikaty zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia”.

„Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji na wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym” – wyjaśniła.

Zaznaczyła również, że w związku ze sprawowanym przez kuratora oświaty nadzorem nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży będą przeprowadzane przez pracowników kuratorium, zgodnie z harmonogramem, kontrole planowe w zakresie zgodności prowadzenia wypoczynku z przepisami prawa oraz danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku. W razie zaistniałej konieczności przeprowadzane będą kontrole doraźne - zapowiedziała rozmówczyni.

Wraz z uczniami z Wielkopolski - od 15 do 30 stycznia - odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Następnie, w terminie od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą dzieci i młodzież z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Z kolei od 29 stycznia do 13 lutego ferie będą mieć uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego; zaś od 12 do 27 lutego uczniowie w z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#polska

mg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo