Okazuje się, że nawet 16 mld zł będzie Warszawę kosztowało załatwienie roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przejętych na podstawie tzw. dekretu Bieruta. Stolicy grozi bankructwo.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej” budżet Warszawy może nie wytrzymać takich wydatków, a wobec widma bankructwa grupa warszawskich posłów PO już szykuje projekty, które mają znacznie poprawić miejską kasę. Oznacza to, że władze stolicy szykują najprawdopodobniej kolejne podwyżki.

Obecnie toczy się ponad 8 tys. postępowań o zwrot w naturze oraz odszkodowania za nieruchomości, które zostały zabrane ich właścicielom na mocy tzw. dekretu Bieruta.

Sam wykaz nieruchomości zabudowanych, w sprawie których trwają postępowania o ustanowienie wieczystego użytkowania to ok. 2 tys. adresów w ścisłym centrum Warszawy.