Dziś niedziela Chrztu Pańskiego

Dziś w Kościele katolickim święto Chrztu Pańskiego, które zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kościół wspomina dzień, kiedy Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela a Bóg przedstawił Go jako swego Syna i potwierdził Jego misję swym świadectwem.

Spicer, William Ambrose, 1866- - https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14590836189/Source book page: https://archive.org/stream/ourdayinlightofp00spic/ourdayinlightofp00spic#page/n203/mode/1up, No restrictions, https://commons.wikim

Święto Chrztu Pańskiego przypada w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, znanej pod nazwą święta Trzech Króli.

Święto to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa i obchodzone było początkowo 13 stycznia. Reforma Soboru Watykańskiego II w 1969 r. przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim i zmieniła nazwę na święto Chrztu Pańskiego.

W niedzielę Chrztu Pańskiego Kościół wspomina wydarzenie, kiedy Chrystus, już jako dorosły mężczyzna, przyszedł nad brzeg Jordanu, by przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Jezus miał wówczas 30 lat, ponieważ dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał mężczyznom występować publicznie i nauczać.

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, że gdy Jezus został ochrzczony "otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: >Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie<". W tym momencie Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia a Bóg potwierdził Jego misję swym świadectwem.

W wydarzeniu tym mamy po raz pierwszy do czynienia z pojawieniem się wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.

O tym, że to Duch Święty ukazał się wówczas w postaci gołębicy pisał w Ewangelii św. Jan Apostoł.

Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: >Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym<. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

Święto Chrztu Pańskiego kieruje uwagę na sakrament chrztu świętego, w którym wierni doświadczają mocy Chrystusa wyzwalającej z niewoli grzechów i zostają napełnieni Duchem Świętym. Niedziela ta ma być okazją do tego, by ponownie uświadomić sobie fakt chrztu i płynących z niego zobowiązań.

Święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo