Dziś Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W Kościele katolickim dzisiaj obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tego dnia Kościół ukazuje wiernym Maryję, jako niewiastę wybraną przez Boga dla wypełnienia zbawczego planu, którego istotą jest tajemnica wcielenia Słowa Bożego.

Autorstwa Nieznany - Nieznane, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1536053

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze święto maryjne. Tego dnia Kościół ukazuje wiernym Matkę Jezusa, jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem, jako pierwszą z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że "Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotókos)".

Papież Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 7 stycznia 2004 r. podkreślił, że "Maryja jest Matką Odkupiciela; jest niewiastą wybraną przez Boga dla wypełnienia zbawczego planu, którego istotą jest tajemnica wcielenia Słowa Bożego".

Jak wyjaśnił, całe życie Maryi jest w najściślejszy sposób związane z życiem Jezusa.

"W Boże Narodzenie Ona daje Jezusa ludzkości. Na krzyżu, w kulminacyjnym momencie wypełnienia misji odkupieńczej, to Jezus każdemu człowiekowi daje Maryję w darze, jako cenne dziedzictwo odkupienia"

- mówił.

Dogmat, uznający Maryję za Matkę Boga, został po raz pierwszy ogłoszony na soborze w Efezie w 431 roku. Zebrani wówczas biskupi Kościoła orzekli jednogłośnie, że "nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą".

Dogmat ten został potwierdzony na soborach w Chalcedonie w 451 r. i w Konstantynopolu w latach 553 i 680, w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV z 1743 r. oraz w encyklice Piusa XI "Lux veritatis" w 1931 roku.

Jednak samo święto ustanowił dla Kościoła dopiero papież Pius XI w roku 1931, na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie. Początkowo było ono obchodzone 11 października. W 1969 r. reforma liturgiczna podniosła święto do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Ponadto pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każde dziecko płci męskiej powinno zostać obrzezane ósmego dnia po narodzinach. Tego dnia powinno też zostać mu nadane imię. Jak czytamy w Ewangelii, Maryja z Józefem wypełnili prawo żydowskie przynosząc Jezusa do świątyni

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo