Nawet 5000 złotych kary za przekroczenie prędkości. Od dziś obowiązuje nowy taryfikator mandatów

Od dzisiaj wchodzi w życie nowela, która zaostrza kary za wykroczenia drogowe. Od pierwszego dnia roku 2022 będzie można spodziewać się wyższych mandatów m.in. za spore przekroczenie prędkości czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Za dziewięć miesięcy obowiązywać będą również nowe zasady dotyczące punktów karnych.

policja.pl

Za przekroczenie prędkości - nawet 5000 zł mandatu

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, która obowiązuje od soboty m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. Usprawnia także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. W toku prac legislacyjnych do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano takie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

Nowe stawki mandatów, które zostały określone w nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku ws. wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:

  • Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. Przepisy dotyczące recydywy - podobnie jak nowy taryfikator punktów karnych - wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
  • Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu w czasie jazdy wyniesie 500 zł. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.
  • Od 300 do 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m, zaś od 500 do 2,5 tys. zł będzie kosztowała jazda tzw. korytarzem życia.
  • Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach lub na nie wchodzącemu zapłacimy 1,5 tys. zł. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez tę jezdnię. 1,5 tys. zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, albo ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
  • Podwyższona została również górna mandatu za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, kto w danym miejscu i czasie prowadził pojazd. W takim wypadku mandat będzie mógł wynieść nawet 8 tys. zł.

Dyscyplina dla kierowców

Jak przypomniał kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, większość nowych przepisów weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wyjątkiem są m.in. przepisy dotyczące punktów karnych. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Również po 9 miesiącach zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości.

- Nowy taryfikator podnosi kary szczególnie dla kierowców popełniających najpoważniejsze wykroczenia na drodze. Usystematyzowane zostały również grzywny związane z czerwcową nowelizacją przepisów. Chodzi głownie o pieszych i nowe kategorie pojazdów, np. hulajnogi elektryczne, czy urządzenia transportu osobistego

 - powiedział kom. Robert Opas. Dodał, że najpoważniejsze wykroczenia to te, które są skierowane przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji.

- Policjanci są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia, natomiast te które zostały ujęte w tym taryfikatorze są tymi, które powodują najpoważniejsze zdarzenia drogowe i mamy nadzieje, że zdyscyplinuje to tych kierowców, którzy w ten sposób się zachowują - powiedział Opas.

- Policjant na miejscu decyduje o sposobie przeprowadzenia interwencji. Jeżeli jest to wykroczenie mniejszej wagi może poprzestać na pouczeniu, natomiast co do poważniejszych wykroczeń obowiązują go przepisy m.in. właśnie tego rozporządzenia

 - powiedział.

15 punktów karnych za nieustąpienie pieszemu

Zmiany będą dotyczyć również liczby punktów karnych za niektóre wykroczenia. Jednak wejdą one w życie dopiero we wrześniu 2022 r.

W nowym taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych.

Wśród nich znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu. 15 punktów karnych otrzyma na swoje konto również kierowca, który: nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie; spowoduje wypadek drogowy; sprowadzi katastrofę w ruchu lądowym; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym; wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Taką samą liczbę punktów otrzyma kierowca, który skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd; nie zatrzyma pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia; nie zastosuje się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu; przekroczy dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym; przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym; czy naruszy zakaz wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Natomiast 10 punktów karnych policjant będzie mógł przyznać za: nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku; naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej; przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h; naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; a także za przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej. Liczba punktów będzie w tym wypadku się zmniejszać proporcjonalnie do liczby przewożonych osób.

Z kolei 8 punktów można będzie otrzymać za: zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu; naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie; naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi; na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi; niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania"; nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej; na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom; niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

 

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo