PGE zmienia polską energetykę

Grupa PGE, największy producent i dostawca energii w Polsce, realizuje bardzo bogaty program inwestycyjny. Tylko w 2021 roku plany PGE to 5–5,5 mld zł nakładów inwestycyjnych.

PGE

PGE od lat dba o modernizację swojej bazy wytwórczej i sieci przesyłowych. Obecnie te działania przyspieszyły ze względu na wymagania stawiane przez Unię Europejską, co znajduje też odbicie w polityce energetycznej rządu.

– Programy, jakie przygotowaliśmy m.in. dla górnictwa i energetyki, nie wynikają z naszego widzimisię, tylko m.in. z polityki klimatycznej UE – podkreśla wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Nowe inwestycje zmienią region bełchatowski

PGE rozstaje się z energetyką węglową w sposób przemyślany i zaplanowany. W ten sposób rozpoczęła się też transformacja regionu bełchatowskiego. PGE ogłosiła już plan wygaszania energetyki węglowej w regionie bełchatowskim. W 2036 r. wyłączy z eksploatacji ostatni blok Elektrowni Bełchatów. Jednocześnie spółka powołała Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Bełchatowie w celu przekwalifikowania pracowników zatrudnionych do tej pory przy wydobyciu i produkcji energii z węgla brunatnego. We wrześniu br. naukę w CRK rozpoczęło blisko 200 słuchaczy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W listopadzie PGE zainaugurowała budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie.

– Przygotowujemy kolejne inwestycje, które zmienią region bełchatowski – dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Zamiast węgla – gaz ziemny

PGE realizuje już inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii w całej Polsce. Stawia nie tylko na morską energetykę wiatrową, ale także inwestuje w energetykę gazową i fotowoltaikę. Największa inwestycja  gazowa a w tej chwili to budowa bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna. To najnowocześniejsza w Europie elektrownia gazowa o mocy 1,4 GW. Będzie stanowić rezerwę dla powstających morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Zaawansowanie realizacji projektu na koniec 2021 r. przekroczyło 40 proc. Inwestycja o wartości blisko 5 mld zł zostanie oddana przed końcem 2023 r.

Ciepłownictwo bez węgla

Zgodnie z harmonogramem realizowana jest też inwestycja w Elektrociepłowni Czechnica, gdzie planowana jest zmiana paliwa z węgla na gaz ziemny. Planowane inwestycje ciepłownicze PGE prowadzą do znaczącego odejścia od wytwarzania energii w oparciu o węgiel do 2030 r. w większości lokalizacji, gdzie PGE posiada aktywa ciepłownicze. Nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną. W br. PGE wybrała także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Bydgoszczy – inwestycja w nowe kogeneracyjne jednostki gazowe sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie z produkcji ciepła zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.

– W grudniu 2021 r. w Gdańsku oddaliśmy do eksploatacji pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. To ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Zastosowanie kotłów elektrodowych jako zeroemisyjnego źródła energii pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – podkreśla prezes PGE rozpoczynając proces elektryfikacji ciepłownictwa w Trójmieście. – W grudniu 2021 r. podpisaliśmy również umowy na zaprojektowanie i budowę kotłów gazowo-olejowych w Lublinie – dodaje.

Budowa mocy wytwórczych zapewni pokrycie zapotrzebowania na ciepło odbiorców w Lublinie po 2023 roku.

 

Morskie farmy wiatrowe najbardziej wydajnym źródłem energii

Jednak prawdziwe wyzwania czekają PGE przy inwestycjach w morską energetykę wiatrową. PGE jest tu pionierem w Polsce. Obecnie PGE realizuje projekt największej morskiej farmy wiatrowej, jaka powstanie na Morzu Bałtyckim o mocy 2,5 GW. To Morska Farma Wiatrowa Baltica, realizowana wspólnie z duńskim partnerem w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3. Z pierwszej inwestycji PGE w morską energetykę wiatrową na Bałtyku popłynie energia elektryczna w 2026 r. Przypomnijmy, że w kwietniu br. Urząd Regulacji Energetyki przyznał kontrakt różnicowy dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W lipcu br. został wybrany podwykonawca do badań geotechnicznych dna morskiego.

– We wrześniu uruchomiliśmy przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji – zaznacza prezes PGE. – Natomiast w listopadzie br. rozpoczęliśmy proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla MFW Baltica.

Kolejny 1 GW PGE realizuje samodzielnie, a prąd z tej farmy popłynie do polskich gospodarstw domowych we wczesnych latach 30. PGE jest też otwarta na współpracę ze spółkami Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że w listopadzie PGE podpisała z Eneą i Tauronem porozumienia na warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

Planujemy rozwijać trzy projekty morskie na Morzu Bałtyckim z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem – wyjaśnia prezes PGE. 

W Rzepedzi powstał pierwszy modułowy magazyn energii w Polsce

OZE to przyszłość energetyki. Mają jednak pewną słabość – dostarczają energię tylko wtedy, gdy są do tego odpowiednie warunki: wieje wiatr lub świeci słońce. Stąd uzupełnieniem systemu są magazyny energii.

– Jesienią 2020 roku uruchomiliśmy w Rzepedzi pierwszy modułowy magazyn energii w Polsce, wspólnie z Teslą. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu magazynu o mocy 200 MW nad morzem. To może być nasz drugi projekt magazynowy, ale pod warunkiem otrzymania dotacji – powiedział prezes Dąbrowski.

Wyjaśnił, że na razie brak jest bowiem rozwiązań regulacyjnych, które sprawiłyby, że inwestowanie w magazyny będzie opłacalne. Technologia jest jeszcze kosztowna, a używane baterie ulegają degradacji.

– Pracuje się nad nowymi technologiami w magazynowaniu i w tym też widzimy swoją szansę na przyszłość – dodał prezes PGE. – Przystępujemy do wewnętrznej dyskusji w Grupie PGE, jakie zaproponować rozwiązania legislacyjne, które w przyszłości pozwolą, by magazyny energii mogły być powszechnie stosowane przez grupy energetyczne. Oczywiście musimy to zrobić we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – wskazał Dąbrowski.


Przyszłość energetyki to również budowa farm fotowoltaicznych.

– Gromadzimy grunty pod budowę farm fotowoltaicznych i uzyskujemy kolejne pozwolenia na ich budowę. Aktualnie zabezpieczyliśmy blisko 3 tys. ha gruntów pod budowę farm PV o łącznej mocy ok. 2 GW. W 2021 r. wygraliśmy aukcje na realizację farm PV o łącznej mocy 19 MW. Do końca 2021 r. uzyskamy pozwolenie na budowę nowych projektów o łącznej mocy blisko 200 MW. W kolejnych latach ten proces przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a nawet 400 megawatów w fotowoltaice – podkreśla prezes zarządu PGE.

Spółka dba też o modernizację infrastruktury dystrybucyjnej. Właśnie kończy największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu. Dzięki temu dynamicznie rozwijający się region Czosnowa koło Łomianek zyska nowoczesną infrastrukturę energetyczną. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.

 

Łączność dla energetyki

W październiku 2021 r. został oddany do użytkowania przebudowany i zmodernizowany poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie. To jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie możliwe jest prowadzenie szkoleń w technologiach prac pod napięciem w sieciach średniego i niskiego napięcia.

Jednym z ważniejszych zagadnień transformacji energetycznej w Polsce jest budowa nowoczesnej łączności dla sektora energetyki, zapewniającej niezawodną i bezpieczną transmisję danych. W tym celu od ponad dwóch lat w Grupie PGE trwają prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE450. W tym roku Program LTE450 wszedł w etap inwestycyjny i uruchomione zostały pierwsze przetargi, jak również podpisane zostało porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu.

Efekty zielonej zmiany już są widoczne wśród klientów. W 2021 r. PGE podpisała umowy na dostarczenie zielonej energii z 49 dużymi klientami biznesowymi dla łącznego wolumenu ponad 2350 GW. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad milion gospodarstw domowych w Polsce. Z oferty „Naturalnie, że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności energii z wiatru, skorzystały m.in. takie firmy jak: PepsiCo Polska, Krynica Vitamin i BASF Polska.
Warto dodać, że wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja funkcjonuje najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych. Od stycznia do końca września 2021 r. do sieci PGE przyłączono ok. 98 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 700 MW.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#PGE

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo