Sędziowie podważali status kolegów po fachu. Sąd Najwyższy zawiesił ich w czynnościach

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej zawiesił w czynnościach służbowych trzech sędziów. We wszystkich przypadkach podważali bowiem „skuteczność powołania na stanowisko sędziowskie lub zdolność do orzekania” swoich kolegów po fachu. Ale... tylko tych „od prezydenta”.

Morgan4uall CC0

Wśród zawieszonych znaleźli się - sędzia sądu okręgowego M. F.

„Przewodniczący składu orzekającego sądu odwoławczego w dwóch sprawach cywilnych zarządził przedstawienie akt tych spraw przewodniczącemu wydziału celem ponownego przydzielenia sędziów do ich rozpoznania w pierwszej instancji, gdyż uznał za nieskuteczny akt powołania na sędziego osoby orzekającej w dotychczasowym składzie przez prezydenta RP dnia 4 lutego 2021 r.” 

- czytamy w uzasadnieniu zawieszenia.

„Ponadto, w innej sprawie cywilnej [M.F.], rozpoznając wniosek w postępowaniu egzekucyjnym podważył zgodność z prawem powołania sędziego sądu apelacyjnego uczestniczącego w wydaniu wyroku stanowiącego podstawę tego postępowania, który powołany został przez prezydenta RP dnia 26 kwietnia 2021 r. Jednocześnie kwestionował umocowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej – Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa” – napisano w dokumencie.

Jako następnego zawieszono sędziego sądu okręgowego P. G. „Wyznaczony do trzyosobowego składu orzekającego w sprawie karnej, w piśmie skierowanym do prezesa sądu odmówił orzekania z innym sędzią tego sądu powołanym przez prezydenta RP dnia 22 lutego 2021 r. Jednocześnie kwestionował umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa” – podano.

Trzeci z zawieszonych sędziów to sędzia sądu rejonowego M. R. 

„Jako przewodniczący składu orzekającego w sprawie karnej, wydał postanowienie o umorzeniu postępowania uznając, że w odniesieniu do oskarżonej, prokuratora w stanie spoczynku, nie został skutecznie uchylony immunitet przewidziany przez ustawę prawo o prokuraturze. Sędzia zakwestionował istnienie stosunku służbowego sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej orzekających o zezwoleniu na pociągniecie prokuratora do odpowiedzialności karnej w drugiej instancji, powołanych przez Prezydenta RP dnia 20 września 2018 r. Sędzia kwestionował tym samym umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest Sąd Najwyższy. Skutkiem tego zachowania było narażenie stron, w tym licznych pokrzywdzonych, na pozbawienie ich prawa do sądu”

- stwierdza SN.

W przypadku wszystkich trzech sędziów właściwi prezesi sądów wydali zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziów. Przerwa ta trwa nie dłużej niż miesiąc. Wobec wszystkich trzech sędziów zostały również wszczęte postępowania dyscyplinarne. Orzeczenia nie są prawomocne.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

oa
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo