Wojska Specjalne dostaną kolejne Black Hawki. Ostatnie "Poprady" trafiły do "Żelaznej Dywizji"

W tym tygodniu Inspektorat Uzbrojenia oraz Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu zawarły umowę na dostawę kolejnych śmigłowców S-70i do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych. Pierwsze dwa z zamówionych dziś śmigłowców trafią do Wojsk Specjalnych już w 2023 roku. Tego samego dnia podpisano dostawę kolejnych Węzłowych Wozów Kablowych WWK-10/C. Inspektorat Uzbrojenia poinformował ponadto o zakończeniu dostaw Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych POPRAD. Ostatnie zestawy trafiły do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Z kolei w czwartek szef MON-u oficjalnie przekazał żołnierzom 16 Dywizji Zmechanizowanej 6 wozów dowodzenia na platformie kołowej KTO ROSOMAK.

MON

W ramach umowy z 15 grudnia do Wojsk Specjalnych trafić ma 4 śmigłowce S-70i wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wartość umowy wynosi 666 mln zł brutto, a dostawy śmigłowców zostaną zrealizowane do końca października 2024 roku.

Zakup śmigłowców do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych wynika z konieczności dalszego rozwoju zdolności Wojsk Specjalnych w zakresie realizacji zobowiązań związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim. Kolejne śmigłowce zwiększą mobilność pododdziałów Wojsk Specjalnych w obszarze reagowania na zagrożenia asymetryczne i hybrydowe, a jednolita flota statków powietrznych obniży koszty procesu szkolenia i zabezpieczenia logistycznego.

Jak informuje Inspektorat Uzbrojenia pozyskiwane na potrzeby Sił Zbrojnych RP śmigłowce S-70i Black Hawk zostały skonfigurowane analogicznie jak śmigłowce zakontraktowane w 2019 r. 

W środę natomiast na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej trafiło 9 Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych POPRAD. 

Uroczystość przekazania sprzętu wojskowego odbyła się w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej. W efekcie zakończyła się realizacja kolejnego etapu umowy, zawartej w grudniu 2015 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-Radwar S.A, zgodnie z którą wykonawca dostarczył w latach 2018-2021 na potrzeby Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 79 egz. SPZR POPRAD, w tym 2 egz. z partii próbnej, dostosowane do partii seryjnej.

 

 


- To ostatnia dostawa zestawów w ramach kontraktu na 79 takich pojazdów dla wojska. Modernizujemy #WojskoPolskie, współpracujemy z polskim przemysłem zbrojeniowym -poinformował na Twitterze Mariusz Błaszczak .


Jak informuje IU dostarczone do Sił Zbrojnych RP samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD trafiły do tej pory tych jednostek wojskowych: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, 12 Brygady Zmechanizowanej, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 20 Brygady Zmechanizowanej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, z czego część z dziś dostarczonych docelowo znajdzie się na wyposażeniu 18 Pułku Przeciwlotniczego.

SPZR POPRAD to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i zwalczania celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach.

Uzbrojenie zestawu POPRAD stanowią 4 przeciwlotnicze rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom, lub jej zmodernizowane wersje Piorun, których producentem jest MESKO S.A. Rakiety umieszczone zostały na kolumnie znajdującej się w przedziale transportowym pojazdu Żubr, którego producentem jest AMZ-Kutno S.A.

Tego samego dnia podpisano umowę pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Krakowie na dostawę kolejnych Węzłowych Wozów Kablowych WWK-10/C. W ramach kontraktu do Wojska Polskiego zostanie dostarczonych 27 Węzłowych Wozów Kablowych WWK-10/C wraz z pakietem szkoleniowym, obejmującym szkolenie instruktorów oraz obsług i załóg pojazdów. WWK-10/C trafią na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2026, a wartość umowy wynosi 97,5 mln zł brutto.

Jak informuje IU Węzłowe Wozy Kablowe WWK-10/C wykorzystywane są do budowy infrastruktury kablowej polowych sieci teleinformatycznych, zapewniających szybką i efektywną transmisję danych pomiędzy użytkownikiem końcowym a węzłami dostępowymi funkcjonujących systemów. Dodatkowo zapewniają możliwość rozwijania sieci lokalnych dla stanowisk dowodzenia oraz niezawodne połączenia kablowe i teleinformatyczne na każdym szczeblu dowodzenia, w ramach zadań realizowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Podwozie WWK-10/C stanowią obecnie pojazdy Jelcz 442.32.

16 grudnia br., w rejonie znajdującym się przy granicy polsko-białoruskiej, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, oficjalnie przekazał żołnierzom 16 Dywizji Zmechanizowanej 6 wozów dowodzenia na platformie kołowej KTO ROSOMAK. 

 


Dostawy wozów dowodzenia na platformie kołowej KTO ROSOMAK są efektem realizacji umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2020 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Rosomak S.A. (lider) wraz z WZŁ Nr 2. Zgodnie z umową wykonawca dostarczy w latach 2021-2022 do Sił Zbrojnych RP łącznie 8 wozów dowodzenia wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Przekazane w tym tygodniu pojazdy trafią do 9 batalionu dowodzenia w Olsztynie.

Wozy dowodzenia na platformie kołowej KTO Rosomak to pojazdy napędzane silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem z przeniesieniem mocy na wszystkie koła w układzie 8x8. Konstrukcja pojazdów została podwyższona w celu zapewnienia komfortu pracy załogi oraz osób funkcyjnych. Wóz Dowodzenia wyposażono dodatkowo w rozkładany półautomatycznie masz dla zestawu anten radiostacji VHF. 

 


Źródło: Inspektorat Uzbrojenia, Ministerstwo Obrony Narodowej

##MON #sprzęt wojskowy #modernizacja armii #śmigłowce #KTO Rosomak #18 dywizja #16 dywizja #Wojsko Polskie

Paweł Kryszczak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo